The ideal partner for individual storage and materials handling solutions

13 gode grunde1. Flere dele på mindre plads: Mangler du plads, findes der gode alternativer til at bygge til. Hvorfor ikke bare udnytte den plads du allerede har mere effektivt? Succesrige virksomheder forstår i dag værdien af at udnytte hver en kvadratmeter bedst muligt. Hertil vælges en lagerautomat til formålet. Både paternostre og liftautomater giver en ekstremt kompakt lagring, og frigør op mod 90% af gulvarealet.


2. Højere produktivitet og effektivitet med færre ansatte: Går dine ansatte på kryds og tværs på lageret for at plukke ordrer, så er der gode muligheder for at øge produktiviteten. Hvis varen i stedet kan komme frem til medarbejderen, så kan man ekspedere flere ordrer på mindre tid, og dermed levere mere med mindre arbejdskraft.

 

3. Mere præcis og færre fejl: Ingen er fuldkommen. Men med den rette teknologi, kan vi alligevel hjælpes til at begå færre fejl. Med Pick-by-Light teknologien kan du reducere dine plukkefejl til nær ved 0. Med lys guides medarbejderen til den rette lokation, viser antallet der skal plukkes, og bidrager dermed til næsten 100% plukkepræcision.

 
4. Flere pluk og mindre gang:
Hvis du analyserer den tid dine plukkemedarbejdere bruger på at gå og  plukke vil du blive overrasket. Det er slet og ret spild af tid som hellere bør bruges på at skabe værdi, som eksempelvis pakning af forsendelse. Investerer man i lagerautomater, som bringer varen frem til manden eliminerer man denne spildtid, og man får mere tid til at plukke.


5. Leverer flere ordrer på kortere tid:
Ved at batche ordrerne reduceres plukketiden og produktiviteten øges. Plukker man ordrerne enkeltvis, må man gå til de højfrekvente varer flere gange, hvilket er spild af tid. Ved batchplukning plukker man flere ordrelinjer af samme varenummer på samme tid, og dermed sparer man tid.


6. Mere automatisering og mindre manuelt arbejde:
At gå rundt på lageret med manuelle plukkesedler er unødvendigt. Med RF-scannere, Pick-by-Light og color-picking er plukkesedler på papir helt overflødige. Med lagerstyringssystemer, som Power Pick Global fra Kardex, kan alle transaktioner håndteres elektronisk.


7. Bedre sikkerhed og mindre svind:
Lagres varerne på reoler og hylder er risikoen for svind stor. I lagerautomater har man døre, som hindrer adgang til lageret. Lagerstyringssoftwaren Power Pick Global overvåger alle aktiviteter, og alle aktiviteter kan dokumenteres med en række rapporter.


8. Højere sikkerhed og færre skader:
Varer som lagres på traditionelle hyler og reoler er eksponeret for omgivelserne, og kan tage skade  af eksempelvis støv. Bruger man lagerautomater, er varerne afskærmet fra omgivelserne, og opbevares sikkert mod skader og svind.
9. Flere indtægtsskabende aktiviteter og mere lagerplads:
Lagerautomaterne kan frigøre op til 90 % af det nuværende gulvareal. Det frigjorte areal kan bruges til flere indtægtsskabende aktiviteter, som eksempelvis produktion eller kvalitetssikring.


10. Bedre orden og bedre kontrol:
Det er både vanskeligt og tidskrævende at finde ud af, hvor hver enkelt artikel skal lagres, så man udnytter både plads og ressourcer bedst muligt. Lagerstyringssoftwaren Power Pick Global optimerer pladsudnyttelsen ved at vejlede operatøren om, hvor varen skal anbringes for bedst mulig orden og bedst mulig lagerkompression.

 
11. Mindre energiforbrug giver bedre miljøprofil:
Har man brug for mere plads, er det at udnytte den eksisterende plads bedre, et meget miljøvenligt alternativ til at bygge nyt. Paternostre og liftautomater kan bidrage med at frigøre op til 90% at det eksisterende gulvareal. Man får plads til flere varer, og bruger mindre energi på opvarmning og lys. Resultatet er et lavere energiforbrug, samt en besparelse på vedligeholdelsen.


12. Bedre ergonomi giver lavere sygefravær:
Lagerautomater reducerer behovet for at gå rundt i lokalerne, for at bukke sig, læne sig og strække sig. Det er alle aktiviteter, som ved traditionelle hylder og reoler ofte kan påføre skader på ryg, skuldre og nakke. Når varerne bringes til medarbejderen i den rette ergonomiske højde, tilpasset den enkelte individuelle bruger, reduceres risikoen for denne type skader, og dermed sygefraværet på lageret betydeligt.


13. Mere succes og mindre stress:
Måske bliver 2013 året, hvor din virksomheder revurderer effektiviteten i vareflowet. Lagerautomater giver hurtigere, mere præcise, og omkostningseffektiv plukning på lageret. Dermed er du sikret mere succes og mindre stress.

 

 

Contact

Please do not hesitate to contact us if you need further information:

 

 

 
OK