The ideal partner for individual storage and materials handling solutions

Lagerautomater - Integration eller ej?SoftwareLagerautomater - Integration eller ej?

For år tilbage, var alle lagerautomater manuelt betjente. Siden har udviklingen gjort, at når en kunde køber en vare i en webshop, så ved automaten allerede hvilken vare kunden har købt, og er klar til at levere varen.

Men hvilke muligheder findes der for at integrere lagerautomater?

Pen & Paper

Det siger sig selv, at en stand alone lagerautomat ikke er integreret til noget som helst. Man holder selv styr på hvilke varer man har lagt hvor, og beder automaten om at køre den hylde frem, man beder om. Typisk har man klistret et stykke papir på forsiden af automaten, hvorpå der står at spændeskiver ligger på hylde nummer 1, bolte på hylde nummer 2 osv. Dette har i mange år været den typiske måde at bruge lagerautomater på.

Stand Alone

Udviklingen har siden gjort, at automaternes styring i dag er så kraftfuld, at der i dag kan være indbygget en lille database, som holder styr på hvor varerne befinder sig i automaten. Automaten er fortsat ikke integreret til noget som helst, men man slipper for at huske på hvor man har lagt en vare, og der kan vælges at lagre efter FIFO-reglen hvis man ønsker det.

Plukkesoftware

Små og mellemstore virksomheder vil oftest have for mange pluk, til at det giver mening at stå og taste varenumre ind, hver gang man skal plukke. Det har de jo allerede gjort i ordremodtagelsen. Her vil man have mulighed for at installere en plukkesoftware – Power Pick Global – som modtager ordrerne fra ERP-systemet (C5, Navision, Axapta, SAP m.fl.)

Fordelen ved en plukkesoftware er, at den hele tiden er et skridt foran. Den kender de varelinier der skal plukkes, og den kan batche ordrer, så man plukker flere ordrer samtidigt. Plukkehastigheden øges markant, især hvis man har mere end én automat. Så kan den ene automat nemlig hente hylder frem, mens man plukker fra den anden automat.

Mange vil opleve plukkehastigheder i størrelsesordnen 150-250 pluk i timen, hvis man har en 3-4 eller flere lagerautomater i samme zone. Hvis din lagerautomat er en paternoster, så vil du let kunne komme over 300 pluk i timen med en plukkesoftware.

Der er også mulighed for at få løbende optælling med en plukkesoftware. Logikken er, at varen skal tælles, når den er lettest at tælle. Det er jo spild af tid at stå og tælle en kasse med 486 spændeskiver i. Det går langt hurtigere, hvis vi tæller, når der kun er 5 tilbage. Softwaren styrer, at varerne tælles løbende.

Primære fordele ved plukkesoftware:

·        Plukkeeffektiviteten forøges markant

·        Færre plukkefejl

·        Løbende optælling

·        Mindre svind

·        Forbedret lagerpræcision
 

Hvis du har et WMS...

Så har du allerede styr på hvor dine varer befinder sig på lageret. I denne situation vil løsningen være at integrere ved hjælp af et MIF – et Machine InterFace, der gør WMS’et i stand til at styre automaterne direkte. Al administration foregår i WMS’et.


Har du SAP?

Til dig der har SAP leverer Kardex i samarbejde med SAP en lille applikation til SAP, der i henhold til SAP’s standarder, gør SAP i stand til at styre lagerautomater fra Kardex direkte. Fordelen er, at al administration foregår i SAP.

For brugerne vil det være en fordel, da man vil operere i kendte SAP-skærmbilleder i sin plukkeproces.

Contact

Please do not hesitate to contact us if you need further information:

 

 

 
OK