The ideal partner for individual storage and materials handling solutions

Nowe opcje w oprogramowaniu Power Pick – operacje „Pick & Pass“ (Pobierz i Przekaż)

Realizacja zamówień w trybie „Pick & Pass“ pozwala na kompletację części artykułów w jednej strefie i przekazywanie zamówienia do innej strefy w celu dalszego uzupełnienia. Dwie nowe opcje w oprogramowaniu Power Pick Global wspomagają tego typu operacje.Dwie nowe opcje w oprogramowaniu Power Pick Global wspomagają operacje „Pick & Pass” w centrach dystrybucyjnych. Software Power Pick Global usprawnia przepływ materiałów poprzez przekierowywanie operatorów do kolejnych pobrań w obrębie tej samej strefy, minimalizując przestoje. Dodatkowo, zamówienia mogą być przetwarzane w różnych strefach roboczych po zeskanowaniu kodu kreskowego. Te nowe funkcje eliminują konieczność korzystania z papierowych list, minimalizują potencjalne przestoje, a także zwiększają wydajność i efektywność.

Kompletacja zamówień ze wsparciem funkcji „Pick & Pass” pozwala na kompletację części artykułów w jednej strefie i przekazywanie zamówienia do inne strefy w celu dalszego uzupełnienia. Jest to idealne rozwiązanie do firm, które mają dużą ilość SKU zmagazynowanych w obrębie wielu stacji roboczych. Zamówienia mogą być grupowane według daty dostawy czy priorytetu, a następnie wysyłane do stacji roboczych w celu rozpoczęcia kompletacji.

W każdej strefie pobrań Power Pick Global w sposób łatwy nawiguje operatora i wskazuje mu następne pobranie na wyświetlaczu panela operatora. Eliminuje to potrzebę każdorazowego podchodzenia do ekranu komputera i oszczędza czas pracownika. Przykładowo, jeśli operator odpowiada za pobieranie zamówień z trzech regałów windowych Kardex Shuttle XP (SHXP) w strefie 1, oprogramowanie Power Pick Global wskaże operatorowi po pobraniu z SHXP1, że kolejnego pobrania musi dokonać z SHXP3. Podczas gdy z SHXP1 dokonywane jest pobieranie, SHXP3 już przygotowuje kolejne pobranie.

Inna nowa opcja pozwala operatorowi na skanowanie wózków kompletacyjnych. Wcześniej, kiedy zamówienie przechodziło z jednej strefy do drugiej, papierowy wydruk z numerem zamówienia był skanowany oddzielnie dla każdej strefy przez rozpoczęciem kompletacji. Teraz każdy wózek kompletacyjny ma własny kod kreskowy z unikalnym dla danego zamówienia ID. Operator z każdej strefy skanuje kod z wózka, a oprogramowanie Power Pick Global wskazuje o jakie artykuły z danej strefy należy uzupełnić obsługiwane zamówienie. Przyśpiesza to znacznie wszelkie działania i ułatwia pracę.

Contact

Please do not hesitate to contact us if you need further information:

 

 

 
OK