Intralogistyka szpitalna funkcjonuje w oparciu o bardzo rygorystyczne wytyczne. Kluczowe wymagania obejmują możliwie najbardziej higieniczną obsługę codziennych dostaw oraz przestrzeganie surowych przepisów. Stwarza to szczególne wyzwania z punktu widzenia warunków magazynowania!

Właściwym rozwiązaniem tego problemu są dynamiczne systemy pobierania marki Kardex. Pozwalają one zaoszczędzić zarówno czas, jak i koszty, zapewniając szybkie i niezawodne dostawy artykułów zgodnie z wytycznymi szpitala.

Pracownik szpitala sprawdza magazyn

Wyzwania dla szpitali

 • Obawa o awarie systemu 
 • Nieutrzymywanie wysokiej dostępności przez cały czas
 • Brak wykwalifikowanego personelu/brak czasu na szkolenie 
 • Trudności z utrzymaniem standardów czystości 
 • Zawodność procesów i awarie
 • Spełnienie wymagań dla pomieszczeń czystych
Kobieta obsługuje Vertical Lift Module z technologią suszenia

Opcje magazynowania z kontrolą klimatu

Firma Kardex zaprojektowała urządzenia magazynowe Kardex Megamat i Kardex Shuttle w sposób, który umożliwia klientom wprowadzenie dodatkowych funkcji kontroli temperatury i klimatu.

Poniższe opcje są dostępne albo indywidualnie, albo w pakiecie łączonym:

 • Chłodzenie: Magazynowanie wrażliwych towarów (np. leków)
 • Klimatyzacja: Stanowi konieczność w przypadku potrzeby utrzymania określonego zakresu temperatur magazynowania w przedziale od -25°C do 60°C.
 • Kontrola wilgotności: Łatwe zmniejszenie wilgotności w miejscu magazynowania do zaledwie 5%. Jest to szczególnie ważne w przypadku przechowywania szczególnie suchych artykułów lub surowców.

Rozwiązania firmy Kardex zapewniają niczym niezakłócone magazynowanie i pobieranie

 • Leki
 • Aparatura
 • Łóżka
 • Narzuty na łóżka
 • Pościel
 • Wózki na żywność i przybory

Dynamiczne rozwiązania do pobierania marki Kardex zapewniają efektywną kompletację. Wszelkiego rodzaju artykuły – w tym łatwo psujące się leki, wyjątkowo wrażliwe narzędzia chirurgiczne oraz pościel – kompletowane są szybko i dokładnie za pomocą automatycznych urządzeń identyfikacyjnych. Należą do nich m.in. systemy pracujące w technologii RFID oraz narzędzia pick-to-light.

Korzyści dla klienta

 • Magazynowanie z ochroną przed pyłem

  Zapewnienie warunków wymaganych w pomieszczeniach czystych.

 • Optymalne zagospodarowanie powierzchni

  Zmniejszenie zajmowanej powierzchni nawet o 85%.

 • Kontrola klimatu

  Podczas przechowywania wrażliwych artykułów istnieje możliwość regulacji zarówno wilgotności jak i temperatury.

 • Zarządzanie zapasami

  Rozwiązanie Kardex Power Pick System umożliwia stałe monitorowanie stanów magazynowych w czasie rzeczywistym.

 • Wielofunkcyjność

  Systemy marki Kardex umożliwiają nie tylko magazynowanie, ale również transportowanie towarów pionowo w obrębie budynku za pomocą rozwiązania przypominającego windę.

 • Konserwacja zapobiegawcza

  Firma Kardex zapewnia regularne kontrole, których celem jest zagwarantowanie najwyższej dostępności. Oferujemy również diagnostykę systemu w czasie rzeczywistym w ramach zdalnego dostępu.

Magazynowanie z ochroną przed pyłem

Zapewnienie warunków wymaganych w pomieszczeniach czystych.

Optymalne zagospodarowanie powierzchni

Zmniejszenie zajmowanej powierzchni nawet o 85%.

Kontrola klimatu

Podczas przechowywania wrażliwych artykułów istnieje możliwość regulacji zarówno wilgotności jak i temperatury.

Zarządzanie zapasami

Rozwiązanie Kardex Power Pick System umożliwia stałe monitorowanie stanów magazynowych w czasie rzeczywistym.

Wielofunkcyjność

Systemy marki Kardex umożliwiają nie tylko magazynowanie, ale również transportowanie towarów pionowo w obrębie budynku za pomocą rozwiązania przypominającego windę.

Konserwacja zapobiegawcza

Firma Kardex zapewnia regularne kontrole, których celem jest zagwarantowanie najwyższej dostępności. Oferujemy również diagnostykę systemu w czasie rzeczywistym w ramach zdalnego dostępu.

Studium przypadku

Life Cycle Services

Zastanawiasz się, jak Kardex może zaspokoić Twoje potrzeby?

SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTĄ