Kultura firmowa jest podstawą codziennych interakcji wewnątrz i na zewnątrz firmy Kardex. Zapoznaj się z naszą wizją i misją, a także z obowiązującymi wszystkich pracowników zasadami, wartościami oraz kodeksem postępowania.

Zasady

Nasze zasady etyczne

Zasady etyczne

Nasze postrzeganie etycznych praktyk biznesowych opieramy na pięciu zasadach:

 • Pracownicy: postępujemy wobec pracowników uczciwie i traktujemy ich z szacunkiem.
 • Klienci: korzyści dla klientów stawiamy na szczycie naszej hierarchii celów.
 • Akcjonariusze: jesteśmy przywiązani do idei prowadzenia zrównoważonej i uczciwej działalności.
 • Partnerzy biznesowi: jako partner biznesowy staramy się być godni zaufania, postępować uczciwie i okazywać szacunek.
 • Społeczeństwo: aspirujemy do bycia odpowiedzialnym obywatelem korporacyjnym.
wizja i misja

Wizja i misja

 • Jesteśmy zespołem liczącym około 2000 pracowników zatrudnionych w ponad 30 krajach – doskonałym partnerem dla klientów w obszarze indywidualnych rozwiązań do magazynowania i transportu materiałów.
 • Chcemy być czołowym dostawcą zapewniającym wartość dodaną zautomatyzowanych rozwiązań do magazynowania, pobierania i przepływu materiałów. Dostarczamy innowacyjne rozwiązania, które oszczędzają miejsce, wprowadzają porządek i zwiększają produktywność.
 • Dbamy o klientów przez cały cykl życia maszyn i systemów oraz jesteśmy ich doradcami i prawdziwymi partnerami.
Wartości

Wartości

Nasze wartości wyznaczają nam kierunek działania zarówno wewnątrz firmy, jak i wobec klientów. Naszymi absolutnymi priorytetami są: szacunek, duch działania zespołowego, rzetelność i pasja. 

 • Szacunek: Traktujemy innych jak równych sobie, okazując im uznanie i zrozumienie. Podejmujemy zrozumiałe decyzje. Traktujemy się nawzajem w otwarty, sprawiedliwy i uczciwy sposób oraz promujemy kulturę konstruktywnej komunikacji. Akceptujemy zasady i decyzje oraz aktywnie je wdrażamy.
 • Duch działania zespołowego: Ufamy sobie nawzajem. Konsolidujemy swoje mocne strony oraz dzielimy się pomysłami i doświadczeniami. Swoje działania podporządkowujemy wspólnemu celowi. Razem wygrywamy i przegrywamy.
 • Niezawodność: Bierzemy odpowiedzialność i dostarczamy uzgodnione wyniki. Jesteśmy stabilni w obszarach, gdzie jest to możliwe i zmieniamy się tam, gdzie jest to konieczne. Mówimy, co robimy i robimy to, co mówimy. Działamy zgodnie z naszymi wartościami korporacyjnymi.
 • Pasja: Jesteśmy zaangażowani i identyfikujemy się z naszą firmą. Chcemy się ciągle doskonalić i rozwijać. Każda potyczka jest dla nas szansą. Kochamy wyzwania i jesteśmy dumni z naszych sukcesów.
 • Jednoznaczność: Pomagamy klientom i pracownikom w szybki i możliwie najmniej skomplikowany sposób.
 • Innowacyjność: Oferujemy najnowocześniejsze rozwiązania. Dostosowujemy się do trendów i potrzeb rynku, aby umożliwić klientom korzystanie z nowych rozwiązań i możliwości.
 • Sprawiedliwe traktowanie: Zawsze traktujemy wszystkich interesariuszy jednakowo – w uczciwy i pełen szacunku sposób.

Jako lider technologiczny oferujemy ekonomiczne rozwiązania pod kątem zastosowań specyficznych dla branż. Rozwijamy rynki oraz rozwijamy się wraz z klientami. Stajemy się silni dla naszych klientów. Kompleksowa oferta produktów i wyjątkowych usług firmy Kardex stanowi wsparcie klientów przez cały cykl życia dostarczonego mu rozwiązania. Dzięki podejściu opartemu na komunikacji tworzymy rozwiązania o wartości dodanej, które mogą obejmować zarówno standardowe produkty, jak i umiarkowanie złożone oraz spersonalizowane systemy.

Kodeks postępowania firmy Kardex określa ogólne zasady etycznego postępowania obowiązujące zarząd, kierownictwo i wszystkich pracowników Grupy. Kodeks postępowania firmy Kardex ma zastosowanie we wszystkich segmentach biznesowych, spółkach zależnych i obszarach działalności. Wartości leżące u podstaw tych zasad mogą być uznawane przez wszystkie osoby zatrudnione w firmie Kardex za zdroworozsądkowe.

Dlaczego warto dołączyć do firmy Kardex?

Zautomatyzowane rozwiązania magazynowe są zaawansowane technicznie. Zawdzięczają to naprawdę wysokiej jakości pracy w naszych zakładach produkcyjnych, umiejętnościom naszych specjalistów w dziedzinie planowania, produkcji i montażu, a także innowacyjnemu podejściu naszych inżynierów z działu badań i rozwoju. Od lat opracowujemy rozwiązania w obszarach Przemysłu 4.0 i cyfryzacji, tak aby móc oferować klientom doskonałą, kompleksową obsługę.

Jako międzynarodowe przedsiębiorstwo cenimy sobie współpracę – w tym także w ramach wielofunkcyjnych i/lub globalnych zespołów. Nasze codzienne działania kształtują cztery podstawowe wartości: „duch zespołowy, szacunek, niezawodność i pasja”. Na zewnątrz przywiązujemy dużą wagę do uczciwej, otwartej i opartej na komunikacji współpracy ze wszystkimi klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi.

Zapewniamy wolne od uprzedzeń środowisko pracy, w którym pracownicy mogą rozwijać się w zaplanowany sposób.

 • W ramach Akademii Kardex oferujemy ponad 100 standardowych modułów szkoleniowych w językach niemieckim i angielskim.
 • Wszystkim pracownikom zapewniamy uporządkowany rozwój/przebieg kariery omawiany w ramach ocen rocznych. 
 • Dbamy o rozwój zawodowy w oparciu o program wewnętrzny powiązany z planowaniem sukcesji i corocznym procesem nominacji.
 • Zachęcamy do rozwoju osobistego, przydzielając ambitne zadania i dodając więcej obowiązków, gdy jest to zasadne.
 • Nasi menedżerowie ds. rozwoju pracowników chętnie doradzają i wspierają przebieg kariery.
 • W toku oceny/rozmowy rocznej identyfikowane są indywidualne potrzeby w zakresie szkoleń. Na tej podstawie oferujemy spersonalizowane wsparcie dodatkowe (np. szkolenia praktyczne lub teoretyczne).
perspectives-and-development

We Grow2gether.

Świadczenia dla pracowników

Pracownicy mają znaczący wkład w sukces firmy. Dlatego tak ważne jest dla nas budowanie dobrej i rodzinnej atmosfery pracy. W tym celu oferujemy szeroki wachlarz atrakcyjnych świadczeń.

 • Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

 • Atrakcyjne miejsce pracy

 • Wdrożenie do pracy

 • Wynagrodzenie

 • Opieka medyczna

 • Różnorodność

 • Nagrody

 • Składki emerytalne

 • Grow2gether

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

Atrakcyjne miejsce pracy

Wdrożenie do pracy

Wynagrodzenie

Opieka medyczna

Różnorodność

Nagrody

Składki emerytalne

Grow2gether

Ciężko pracujemy w odnoszącej duże sukcesy firmie, w wyjątkowo konkurencyjnym otoczeniu oraz z niezachwianą wiarą w sens tego, co robimy. Wiemy jednak również, jak ważna jest równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. Jesteśmy elastyczni i wyrozumiali wobec potrzeby dostosowania godzin pracy do życia osobistego.

Nasze środowisko pracy oferuje wsparcie i zasoby, jakich potrzebują zespoły, aby stawić czoła pojawiającym się wyzwaniom. Ponadto spełnia ono oczywiście najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Witaj w firmie Kardex! Chcemy, aby każdy nowy pracownik czuł się od pierwszej chwili członkiem najlepszego zespołu. Dlatego stworzyliśmy specjalny program wdrożenia do pracy, który zapewnia poczucie przynależności i więzi już od pierwszego dnia.

Firma Kardex oferuje godziwe wynagrodzenie podstawowe, konkurencyjne w stosunku do tego, które oferują czołowe przedsiębiorstwa na danym rynku. Część niemieckich podmiotów oferuje wynagrodzenia w systemie taryfowym.

Firma Kardex dba o pracowników. Wspieramy pracowników w zachowaniu zdrowia i kondycji, zapewniając im różnego rodzaju świadczenia zdrowotne.

Firma Kardex docenia różnorodność personelu, co stanowi klucz do sukcesu firmy. Doceniając każdą osobę oraz jej mocne strony, tworzymy środowisko, w którym pracownicy mogą osiągać najlepsze wyniki i wspólnie być siłą napędową zrównoważonego rozwoju firmy.

Okazujemy wieloletnim pracownikom wdzięczność za lojalność wobec firmy Kardex.

Emerytura to etap, o którym warto pomyśleć na długo przed jego rozpoczęciem. Firma Kardex wspiera pracowników w przygotowaniach do emerytury. Na przykład poprzez wpłaty składek na fundusz emerytalny.

Zachęcamy każdego do włączenia się i wniesienia wkładu. Rozwijajmy się dalej wspólnie!

Grow2gether to program rozwoju całej organizacji w oparciu o współpracę międzyfunkcyjną/międzydziałową w ramach jednego przedsiębiorstwa.

Tab Navigation

Świadczenia firmy Kardex Remstar

Ze względu na wielkość firmy i jej geograficzne zróżnicowanie w poszczególnych krajach mogą być oferowane inne świadczenia. Więcej informacji na ten temat można uzyskać za pośrednictwem lokalnego działu HR pod adresem hr@kardex.com 

Świadczenia firmy Kardex Mlog

Ponieważ firma Kardex Mlog jest związana układem zbiorowym obowiązującym w branżach metalowej i elektrycznej w regionie Nordwürttemberg/Nordbaden na terenie Niemiec, pracownicy firmy otrzymują następujące świadczenia:

 • 30 dni urlopu
 • 35 godzin pracy tygodniowo
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z premią świąteczną
 • Dodatkowe taryfowe świadczenia pieniężne lub możliwość zamiany ich na 6 lub 8 dodatkowych dni wolnych od pracy
 • Urlopy specjalne (np. ślub, poród itp.)
 • Ochrona emerytalna
 • Dodatek za zmiany i nadgodziny

Ponadto oferujemy pracownikom dobrowolnie następujące świadczenia:

 • Praca zdalna
 • Dostęp do świadczeń firmowych – vouchery
 • Indywidualne opcje rozwoju w oparciu o modele ścieżek kariery, w tym ukierunkowane szkolenia i cele
 • Badania lekarskie organizowane przez towarzystwo ubezpieczeń zdrowotnych
 • Bezpłatna woda do picia
 • Mobilne usługi masażu
 • Owocowy dzień raz w miesiącu
 • Dofinansowanie do obiadów w wybranych lokalach
 • Firmowy plecak po przyjęciu do pracy
 • Wyprawka po narodzinach dziecka
 • Prezent z okazji przejścia na emeryturę
 • Dodatek za wysługę lat
 • Emerytura firmowa wyższa niż minimum uzgodnione w ramach układu zbiorowego
 • Dodatek na dojazdy dla studentów i praktykantów
 • Opłata za uczestnictwo w biegach firmowych i koszulki do biegania
 • Zapewnienie odzieży roboczej
 • Dofinansowanie do wymaganych w pracy okularów korekcyjnych
 • Imprezy firmowe

Nasz zespół

Przestrzegamy naszych wartości na wiele sposobów. Nasi pracownicy przekazują swoje historie osobiste i zawodowe oraz opowiadają, dlaczego uwielbiają pracę w firmie Kardex.

Przykłady dotyczą wszystkich szczebli zarządzania i pokazują różne role. Pomoże Ci to poznać lepiej naszą kulturę, atmosferę pracy i ducha, który jest siłą napędową naszej codziennej działalności. 

Zachęcamy do czerpania inspiracji!

Photo of an employee - Johan Jonsson

Johan Jonsson

Aktualne stanowisko: Wiceprezes Life Cycle Service (LCS), Ameryka Północna

Skrócony opis zadania: Nadzorowanie całej działalności LCS w Ameryce Północnej

Rozpoczęcie pracy w Kardex: 2011

Lokalizacja: Westbrook, Maine (USA)

Jaki był przebieg Twojej kariery w firmie Kardex?

Zaczynałem w 2011 r. w ramach zatrudnienia na czas określony w obszarze obsługi oprogramowania. Od tamtej pory zdążyłem zostać ekspertem ds. oprogramowania, kierownikiem zespołu ds. oprogramowania, konsultantem ds. sprzedaży New Business, a obecnie wiceprezesem LCS.  To była ciekawa droga. Wiele przyjemności dostarczyła mi praca na różnych stanowiskach i możliwość stopniowego poznawania branży.

Co najbardziej lubisz w swojej pracy?

Najbardziej fascynuje mnie możliwość poznawania klientów i pracy z nimi. Wkraczamy do bardzo wielu branż – od prostego magazynowania i produkcji elektroniki, po badania medyczne! Oferujemy maszyny dla laboratoriów przechowujących krytyczne próbki badawcze, do obsługi części zamiennych w przemyśle lotniczym oraz do szybkiej kompletacji w branży e-commerce. To wspaniałe doświadczenie!

Co sprawia, że firma Kardex jest atrakcyjnym pracodawcą?

Firma Kardex jest pracodawcą, który kieruje się najlepszymi wartościami. Jako pracownik zawsze doceniam komunikację zorganizowaną na poziomie globalnym i docierającą codziennie do poziomu lokalnego. Praca może być wymagająca, ale mamy poczucie, że wykonujemy ją wspólnie.

W jaki sposób firma Kardex gwarantuje najwyższy poziom obsługi klienta?

Z mojego doświadczenia wynika, że opracowujemy nie tylko nowe produkty, ale także – co jeszcze ważniejsze – nowe rozwiązania. Nie czekamy biernie w nadziei, że stare rozwiązania będą nadal użyteczne, tylko posuwamy się naprzód w obszarze badań i rozwoju, a nasze zespoły wykazują się kreatywnością i innowacyjnością w rozwiązywaniu problemów.

Obsługa klienta jest dla nas priorytetem. Chodzi o ustalenie oraz spełnienie (i wyprzedzanie) oczekiwań. W ten sposób mamy wkład w zapewnienie standardów jakości od strony usług firmy.

Photo of an employee - Jiaqi Cai

Jiaqi Cai

Aktualne stanowisko: Księgowy

Skrócony opis zadania: Rejestry SAP, raporty podatkowe, miesięczne zamknięcia i analizy finansowe 

Rozpoczęcie pracy w Kardex: 2013

Lokalizacja: Pekin, Chiny

Jaki był przebieg Twojej kariery w firmie Kardex?

Rozpocząłem pracę w firmie Kardex jako stażysta finansowy w styczniu 2013 r., a oficjalnie dołączyłem do zespołu w lipcu po ukończeniu studiów. Pracuję w tej ogromnej rodzinie od ponad 7 lat i przez cały czas rozwijam się zawodowo. Wiele się nauczyłem awansując od asystenta finansowego do księgowego. Do moich obowiązków związanych z finansami należą: przegląd wydatków, wystawianie faktur, wypełnianie deklaracji podatkowych, prowadzenie rachunków w SAP i przygotowywanie raportów w Cognos. Zajmuję się m.in. zamknięciami na koniec miesiąca i roku, prognozami oraz budżetami. Jestem bardzo wdzięczny przełożonemu oraz współpracownikom za ich pomoc i wsparcie.

Co najbardziej lubisz w swojej pracy?

Wprawdzie nasza codzienna praca związana z liczbami może wydawać się powtarzalna, to jednak tak naprawdę używamy liczb jedynie do tego, by pomagać klientom. Uwielbiam poczucie spełnienia towarzyszące bilansowaniu, zestawianiu i klasyfikacji danych.

Zdobywam doświadczenie w radzeniu sobie w różnych sytuacjach.

Co sprawia, że firma Kardex jest atrakcyjnym pracodawcą?

Firma Kardex to jedna wielka rodzina. W naszym biurze w Pekinie mam dobre środowisko pracy i bardzo przyjazny zespół. Panuje tu silny duch współpracy – pomagamy sobie nawzajem i innym biurom. Wszyscy pracujemy ciężko na wspólny cel.

Firma stawia na rozwój pracowników: mam wystarczająco dużo miejsca na rozwój i dużo się uczę.

W jaki sposób firma Kardex gwarantuje najwyższy poziom obsługi klienta?  

Ponieważ biuro zespołu finansowego zlokalizowane jest w Pekinie, trudno jest spotkać się z zespołem sprzedażowym lub konstruktorskim. Jednak w celu zapewnienia wsparcia klientom pomagamy kolegom i koleżankom, odpowiadając na pytania dotyczące finansów i dostarczając niezbędnych informacji pod kątem rozmów prowadzonych z klientami zewnętrznymi.

Photo of an employee - Sven Knörzer

Sven Knörzer

Aktualne stanowisko: Inżynier ds. automatyzacji, Automation Technology Development

Skrócony opis zadania: W naszym dziale opracowujemy, testujemy i publikujemy standardowe oprogramowanie do wszystkich maszyn firmy Mlog (np. dźwigów składujących, wózków wahadłowych, systemów przenośnikowych) oraz część wizualizacyjną systemu Kardex Control Center (MCC).

Ponadto budujemy zespoły rozwojowe pod kątem różnych zadań realizowanych wspólnie z działem projektowania mechanicznego i elektrycznego.

Rozpoczęcie pracy w Kardex: 2006

Lokalizacja: Neuenstadt, Niemcy

Jaki był przebieg Twojej kariery w firmie Kardex?

Po rozpoczęciu pracy w firmie Kardex spędziłem wiele lat, pracując w obszarze sterowania oraz uruchamiania maszyn do magazynowania i pobierania w zastosowaniach krajowych i międzynarodowych. Tam zdobyłem doświadczenie, które pomaga mi w obecnej roli i cieszę się, że udało mi się nie przegapić szansy. W miarę wzrostu mojego poziomu doświadczenia i wiedzy mój ówczesny przełożony angażował mnie coraz częściej w projekty badawczo-rozwojowe, aż stało się to moim głównym obszarem pracy. Gdy powstał dział Automation Technology Development, stałem się częścią jego zespołu.

Co najbardziej lubisz w swojej pracy?

Cały czas trzymamy rękę na pulsie. Korzystamy z aktualnych technologii, zwinnych procesów rozwojowych oraz najnowszych rozwiązań programistycznych. W firmie Mlog obszar sterowania czerpie ze zdefiniowanych standardów, które są znane z rozwoju języka wysokiego poziomu, i vice versa. Ponadto czynimy stale postępy: dyskutujemy i wdrażamy nowe pomysły oraz wizje tam, gdzie jest to potrzebne. Nieustannie doskonalimy istniejące produkty, opracowujemy nowe i znajdujemy wartość dodaną dla klientów.

Co sprawia, że firma Kardex jest atrakcyjnym pracodawcą?

Oprócz tego, o czym już wspomniałem, firma Kardex oferuje środowisko zorientowane na życie rodzinne z elastycznymi godzinami pracy, w tym pracą zdalną. To naprawdę pomaga w budowaniu zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Muszę wspomnieć, że pracuje tu wiele osób, dla których praca jest czymś więcej niż tylko płatnym zajęciem i które w wolnym czasie zajmują się również tematami zawodowymi. Umożliwia to płynne łączenie pracy z wypoczynkiem oraz sprzyja budowaniu pozytywnego środowiska!  Często podejmujemy wspólne aktywności, takie jak wycieczki rowerowe czy udział w festynie miejskim w Stuttgarcie.

W jaki sposób firma Kardex gwarantuje najwyższy poziom obsługi klienta?

Zatrudniamy wiele osób, które potrafią myśleć nieszablonowo. Zapewnia to napływ informacji ze wszystkich obszarów. Na przykład: technologie, które zwykle nie są używane w pewnych obszarach, mogą wspierać niektóre oddziały. Stałe udostępnianie i wytwarzanie oprogramowania jest częścią naszej codziennej działalności – nawet w obszarze technologii sterowania.  Jeśli chodzi o HMI, wykorzystujemy wyłącznie najnowocześniejsze technologie sieciowe.

Podsumowując: firma Kardex odznacza się innowacyjnością, ponieważ dysponuje personelem, który nieustannie dąży do ulepszania istniejących systemów i koncepcji – nawet tych, które działają doskonale.