Nadaj priorytet modernizacji magazynu, tak aby Twoja działalność była gotowa na wyzwania przyszłości! Potrzeba większej przepustowości, większej pojemności, dodatkowych obszarów kompletacji, nowych zrównoważonych praktyk i intensywnej eksploatacji to tylko niektóre z wielu wyzwań, przed jakimi stają po latach obiekty logistyczne.

Dzięki współpracy z firmą Kardex możesz mieć obok siebie doświadczonego specjalistę na każdym etapie: od planowania do wdrożenia. W miarę pojawiania się nowych wymagań i zmian w procesach magazynowych będziemy tam, aby zapewnić dostosowanie istniejącej intralogistyki i jej dalszy sukces.

Niezależnie od tego, czy Twoje obecne rozwiązanie dostarczyła firma Kardex, czy dostawca zewnętrzny, zmodernizujemy, zmodyfikujemy, zautomatyzujemy lub rozbudujemy Twój magazyn bez przerywania pracy operacyjnej. Współpraca z Kardexem umożliwia korzystanie z długotrwałego zaplecza logistycznego. Pomożemy Ci stworzyć obiekt gotowy na wyzwania przyszłości i dostarczymy nowoczesną technologię gwarantującą maksymalną dostępność i efektywność.

Przegląd zalet

 • Zapewnienie zrównoważonej działalności i energooszczędności

  Wdrażanie oszczędnych, zrównoważonych rozwiązań poprzez włączanie nowych energooszczędnych elementów w połączeniu z inteligentnymi, energooszczędnymi rozwiązaniami na bazie oprogramowania.

 • Uzyskanie przejrzystości danych i obsługi oprogramowania

  Poprzez modernizację lub zastąpienie obecnych systemów informatycznych standardowymi rozwiązaniami marki Kardex można uzyskać przejrzystość danych i obsługę oprogramowania.

 • Wydłużenie żywotności instalacji

  Wprowadzaj nowe funkcje i technologie oraz wymieniaj intensywnie eksploatowane części.

 • Optymalizuj procesy

  Doskonal procesy, poprawiając przydatność pracowników lub wprowadzając większą przejrzystość. Przynosi to optymalizację zasobów magazynowych i skutkuje redukcją kosztów osobowych.

 • Gwarancja niezawodnych dostaw części zamiennych

  Gdy wykorzystywana technologia się starzeje, niektóre części zamienne mogą nie być już dostępne. Terminowe wymiany chronią przed potencjalnymi przestojami.

 • Wzrost parametrów użytkowych i pojemności

  Rozbudowa, modyfikacja i reorganizacja zapewniają wzrost pojemności obiektu, co prowadzi do większej dostępności i wyższych parametrów użytkowych magazynu.

Zapewnienie zrównoważonej działalności i energooszczędności

Wdrażanie oszczędnych, zrównoważonych rozwiązań poprzez włączanie nowych energooszczędnych elementów w połączeniu z inteligentnymi, energooszczędnymi rozwiązaniami na bazie oprogramowania.

Uzyskanie przejrzystości danych i obsługi oprogramowania

Poprzez modernizację lub zastąpienie obecnych systemów informatycznych standardowymi rozwiązaniami marki Kardex można uzyskać przejrzystość danych i obsługę oprogramowania.

Wydłużenie żywotności instalacji

Wprowadzaj nowe funkcje i technologie oraz wymieniaj intensywnie eksploatowane części.

Optymalizuj procesy

Doskonal procesy, poprawiając przydatność pracowników lub wprowadzając większą przejrzystość. Przynosi to optymalizację zasobów magazynowych i skutkuje redukcją kosztów osobowych.

Gwarancja niezawodnych dostaw części zamiennych

Gdy wykorzystywana technologia się starzeje, niektóre części zamienne mogą nie być już dostępne. Terminowe wymiany chronią przed potencjalnymi przestojami.

Wzrost parametrów użytkowych i pojemności

Rozbudowa, modyfikacja i reorganizacja zapewniają wzrost pojemności obiektu, co prowadzi do większej dostępności i wyższych parametrów użytkowych magazynu.

Portfolio firmy Kardex w zakresie modernizacji magazynu

Aby wydłużyć żywotność obiektu logistycznego, musi on być zawsze nowoczesny. Spersonalizowane usługi modernizacji magazynów firmy Kardex pozwalają zwiększyć parametry użytkowe i dostępność obiektu bez zakłócania codziennego funkcjonowania.

Procesy podlegają zmianom, firmy rozwijają się, a zapasy rosną. Modułowe i skalowalne rozwiązania marki Kardex można łatwo dostosować do zmieniających się potrzeb. Zapewniają one maksymalną elastyczność i umożliwiają przygotowanie obiektów na wyzwania przyszłości. Jednocześnie w toku rozbudowy magazyny mogą dalej prowadzić swoją działalność.

Dzisiejsza logistyka wymaga wydajnych, niezawodnych i elastycznych systemów z całodobową dostępnością instalacji oraz wysoką przejrzystością i bezpieczeństwem danych. Nie jest to możliwe do osiągnięcia w magazynach obsługiwanych ręcznie. Zautomatyzowane modułowe rozwiązania marki Kardex można z łatwością zintegrować z istniejącymi środowiskami konstrukcyjnym i IT, co przynosi znaczącą poprawę parametrów użytkowych i dynamiki magazynu.

Podzespoły i systemy marki Kardex pozostają często w użyciu przez dziesięciolecia. Jednak intensywna eksploatacja, wpływ środowiska, nowe wymagania w zakresie logistyki magazynowej, zmiany procesów magazynowych, wzrost zapotrzebowania na przepustowość lub różne rodzaje palet mogą w niektórych przypadkach oznaczać konieczność wymiany całych zespołów. W Kardex oferujemy możliwość wymiany nie tylko wyeksploatowanych części, ale także kompletnych układnic lub urządzeń systemów przenośnikowych. Obejmuje to także urządzenia do transportu pionowego oraz wózki transferowe niezależnie od producenta.

Nowoczesne podzespoły są również bardziej wydajne, wymagają mniej konserwacji, a w razie awarii można je pozyskać szybciej niż starsze, przestarzałe części.

Unowocześnienie systemów sterowania

Inteligencja obiektu logistycznego bazuje na systemie sterowania. Niezwykle ważne jest, aby był on na bieżąco unowocześniany w oparciu o najnowszą technologię. Przestarzały system sterowania powoduje przestoje zakładu i pogorszenie jego parametrów użytkowych.

Modernizacja i wymiana systemów IT

Niezawodne oprogramowanie jest równie ważne dla efektywności i dyspozycyjności instalacji, co sprzęt.

Obecne oprogramowanie nadaje się do rozbudowy i oferuje funkcje analityki biznesowej oraz optymalizacji przepływu materiałów. Z tego względu bardzo ważna jest pewność, że oprogramowanie jest zawsze objęte wsparciem.

Wprowadzenie rozwiązań na bazie koncepcji ochrony

Zintegrowana koncepcja ochrony jest nieodzowna w przypadku każdego systemu logistycznego. Oprócz bezpieczeństwa personelu obsługującego zapewnia również nieograniczoną dostępność maszyn, co przekłada się na większą produktywność.

Włączenie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej

Efektywność energetyczna jest kluczem do ekonomicznej i zrównoważonej działalności. Kontrola energetyczna firmy Kardex pozwala zidentyfikować obszary nadmiernego zużycia energii elektrycznej, w których możliwe są oszczędności. Wspólnie z klientem tworzymy zrównoważony plan modernizacji pod kątem obniżenia zużycia energii i redukcji emisji CO2.

Utrzymanie Vertical Carousel Module

Modyfikacja istniejących systemów magazynowych

Systemy Kardex rozwijają się wraz z Twoją firmą. Nasze modułowe systemy mogą zostać dostosowane do potrzeb, aby zmaksymalizować efektywność, łatwość obsługi i zgodność z nowymi potrzebami w całym zakresie wymogów: od wysokości maszyn i systemu sterowania po konfigurację i liczbę pojemników, tac czy wózków.

 • “Dzięki konfiguracji próbnej byliśmy w stanie wdrożyć oraz uruchomić działający i efektywny system w ramach remontu instalacji. Wymiana urządzeń kompletujących przebiegła bardzo sprawnie i została zakończona w terminie.”

  Rüdiger Sturz Kierownik projektu modernizacji, Nobilia
 • “Ponowne wykorzystanie istniejących podzespołów tam, gdzie było to możliwe, przełożyło się na ograniczenie wydatków.”

  Christian Klages Dyrektor działu inżynierii i bezpieczeństwa, Sanofi we Frankfurcie
 • “Technologia i podzespoły sprawdziły się. Dlatego podjęta została decyzja o rozbudowie w oparciu o ofertę firmy Kardex Mlog.”

  Bernd Heller Kierownik projektu rozbudowy centrum logistycznego i dyrektor logistyki technicznej, Fresenius Kabi.

Studia przypadku

Zespół Life Cycle Service jest do Twojej dyspozycji!

ZAMÓW KONSULTACJĘ