Magazynowanie palet może wymagać dużej ilości miejsca i czasu. Magazynowanie towarów bez palet bezpośrednio na podłodze zwykle wymaga użycia dźwigu, który zajmuje miejsce. Powoduje to ograniczenie całkowitej pojemności magazynu. Inną opcją jest zastosowanie tradycyjnych regałów, ale wówczas palety mogą być przemieszczane tylko za pomocą wózka widłowego. W obu przypadkach obsługa jest bardzo czasochłonna i pracochłonna.

W oparciu o dekady doświadczenia w roli czołowego międzynarodowego dostawcy zautomatyzowanych magazynów palet oraz systemów układnic automatycznych (ASRS) opracowujemy rozwiązania stanowiące odpowiedź na opisane wyzwania i zastępujące procesy ręczne. Nasze produkty zapewniają przede wszystkim poprawę ergonomii w miejscu pracy, bezpieczeństwo, duży udźwig, optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej oraz szybką i wydajną pracę. Na przestrzeni lat z powodzeniem wdrażaliśmy rozwiązania magazynowania dużych i ciężkich towarów na nośnikach specjalnych lub standardowych, takich jak palety czy skrzyniopalety.

Jak sprostać wyzwaniom towarzyszącym (ręcznemu) magazynowaniu ciężkich towarów?

Wykorzystanie układnic automatycznych (ASRS) do magazynowania palet i ciężkich towarów eliminuje najpoważniejsze wyzwania i oferuje wymierne korzyści, takie jak:

  • Optymalne wykorzystanie przestrzeni
  • Wzrost produktywności dzięki szybszemu dostępowi
  • Uproszczenie procesów dzięki integracji układnic
  • Modułowe i adaptowalne systemy pod kątem maksymalnej elastyczności
  • Większa wydajność obsługi
  • Maksymalizacja dostępności
Kardex

Jak wybrać odpowiednie rozwiązanie magazynowania?

Wydajność i efektywność intralogistyki zależą od znalezienia najlepszego rozwiązania magazynowania.
Dokonując wyboru, należy wziąć pod uwagę poniższe zagadnienia:

  • Pojemność magazynowa
  • Wymiary i masa
  • Częstotliwość dostępu

Oferujemy różne rozwiązania pod kątem różnych potrzeb.

Rozwiązania dla magazynu wysokiego składowania palet

Systemy windowe i karuzele do magazynowania ciężkich ładunków/palet

Więcej informacji

Które rozwiązanie intralogistyczne jest dla Ciebie najodpowiedniejsze?

SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTĄ