Zwiększ czterokrotnie pojemność magazynową bez przenoszenia magazynów. Zwiększ dziesięciokrotnie wydajność bez zatrudniania nowych osób. Podnieś wydajność realizacji zamówień dzięki robotom AutoStore.

Jako globalny partner firmy AutoStore oferujemy wydajne i kompaktowe rozwiązanie do magazynowania i kompletacji, które umożliwia szybką realizację zamówień na niewielkie części. Sprawdzony niezależny podsystem na bazie autonomicznych robotów stanowi dopełnienie oferty produktów i usług firmy Kardex – szczególnie w obszarze kompleksowych rozwiązań do realizacji zamówień.

Potrzeby klienta

  • Dodatkowa przestrzeń magazynowa
  • Skalowalne procesy dla zmiennego popytu
  • Rozwiązania pod kątem realizacji małych towarów i szybkich dostaw

Podniesienie potencjału realizacji zamówień

Aluminiowa kratownica do przechowywania pojemników jeden nad drugim

Przechowywanie towarów

Pojemniki są składowane wysoko i ciasno w sześciennych przestrzeniach aluminiowej kratownicy. Użytkownicy mogą dopasowywać jej kształt do indywidualnych potrzeb i zarazem omijać przeszkody. Spersonalizowana konstrukcja zapewnia dużą gęstość magazynowania.
Robot na górze aluminiowej kratownicy

Przemieszczanie towarów

Roboty poruszają się z dużą prędkością na górze kratownicy, przemieszczając pojemniki i dostarczając zamówienia do odpowiednich stanowisk roboczych (porty - otwory dostępowe) na krawędziach kratownicy. To tutaj operatorzy kompletują zamówienia lub uzupełniają zapasy.
Użytkownicy z łatwością sterują pracą elastycznego modułowego systemu, wprowadzając i usuwając roboty oraz stacje robocze w oparciu o zmienne wymagania w zakresie przepustowości.
Wszystkie roboty pracują niezależnie w tym samym obszarze roboczym i są ładowane w czasie przerw w użytkowaniu. W najwyższym stopniu zaawansowane algorytmy logiki i ruchu zapewniają płynność procesów.

Podzespoły

Tab Navigation

Kratownica

Wewnątrz aluminiowej kratownicy w równych stosach przechowywane są pojemniki, a na szczycie znajdują się tory, po których poruszają się roboty. Modułową kratownicę można wykonać w dowolnym kształcie.

Pojemniki

Specjalne pojemniki do przechowywania towaru mogą być układane w stosy i wytrzymują nacisk wielu pojemników ułożonych jeden nad drugim.

Sterownik

Sterownik śledzi zawsze pracę całego systemu. Jest to centrum dowodzenia, kontroli ruchu i magazynowania danych rozwiązania AutoStore.

Roboty

Roboty poruszają się z dużą prędkością w górnej części kratownicy i za pomocą chwytaków pobierają pojemniki od góry do dołu. Wszystkie roboty są ze sobą połączone bezprzewodowo i są ładowane w czasie przerw w użytkowaniu. 

Porty

Stanowiska robocze rozwiązania AutoStore nazywane są portami. To w nich umieszczane są pojemniki na potrzeby kompletacji, uzupełnienia zapasów lub innych działań związanych z obsługą zapasów. Dostępna jest szeroka gama portów pod kątem różnych funkcji i prędkości.  

Przegląd zalet

Rozwiązanie AutoStore to najszybszy na rynku system realizacji zamówień w przeliczeniu na metr kwadratowy. Łączy ono najwyższą gęstość skadowania spośród wszystkich rozwiązaniań dedykowanych do realizacji zamówień z technologią o wysokiej przepustowości.

Rozwiązanie AutoStore naturalnie dostosowuje się do wszelkich zmian. Towary szybkozbywalne pozostaną na górze, a wolno rotujące mogą być pozostawiane na dole.

Na całym świecie rozwiązanie AutoStore osiąga średni czas ciągłości pracy na poziomie 99,6%. Roboty przeprowadzają regularną autodiagnostykę i wysyłają dane do inteligentnego systemu powiadamiania. System powiadamia użytkownika, jeśli urządzenie wymaga uwagi, zanim przestanie ono działać.

Użytkownicy mogą z łatwością dodawać roboty lub rozbudowywać kratownicę bez przerywania działalności ani przestojów operacyjnych.

Narzędzia do projektowania i symulacji systemu zapewniają pełną bieżącą i przyszłą przejrzystość. Klienci wiedzą, czego się spodziewać po wprowadzeniu nowych robotów, dodaniu nowych portów lub rozbudowie kratownicy. 

Roboty zużywają bardzo mało energii i mogą pracować nawet w nocy bez oświetlenia. Możliwość doładowania akumulatora na czas pozwala uniknąć przeładowania. 

Znajdźmy rozwiązanie, które spełni Twoje wymagania!