W branży towarów konsumpcyjnych dostępność jest sprawą najwyższej wagi! Półki w supermarketach nigdy nie mogą być puste, a magazyn centralny musi zapewniać ciągły przepływ artykułów między sklepami.

Producenci towarów konsumpcyjnych muszą efektywnie magazynować, dystrybuować, redystrybuować, dostarczać i zarządzać zwrotami. Jakie procesy muszą zostać wdrożone, aby zapewnić sprawną logistykę?

Wymagania związane z magazynem

  • Bezpieczne magazynowanie
  • Precyzyjne zarządzanie zapasami i identyfikowanie artykułów w czasie rzeczywistym
  • Efektywne i szybkie procesy kompletacji
  • Niczym niezakłócone zarządzanie towarami sezonowymi oraz dużymi, zmiennymi asortymentami
  • Pełna dostępność we wszystkich sklepach
  • Sprawne zarządzanie zwrotami – także w szczycie sezonu

Korzyści dla klienta

Dzięki szerokiej ofercie i licznym obszarom zastosowania firma Kardex jest sprawdzonym partnerem intralogistycznym dla firm z branży towarów konsumpcyjnych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ o zaletach naszych rozwiązań:

Systemy modułowe pozwalają na wspólne magazynowanie artykułów (np. towarów szybkozbywalnych) o różnej wysokości i masie, zapewniając jednocześnie ochronę przed pyłem i zanieczyszczeniami. W razie potrzeby można je dostosować i rozbudować: zmieniając łatwo konfigurację tac i przenośników w odpowiedzi na zmiany wymagań dotyczących zapasów. System kontroli dostępu chroni cenne artykuły przed nieautoryzowanym dostępem.

Zmniejszenie zajmowanej powierzchni magazynowej nawet o 85%! Systemy magazynowe o dużej gęstości firmy Kardex zapewniają maksymalizację pojemności oraz zrównoważoną rozbudowę istniejącego magazynu.

Zautomatyzowane systemy firmy Kardex umożliwiają płynną i szybką kompletację zamówień o dużej objętości. Dzięki przemyślanej koncepcji sterowania kompletowanie odbywa się z zachowaniem wysokiej precyzji i szybkości.

W połączeniu z różnego rodzaju technologiami kompletacji kierowanej światłem oraz zintegrowanymi centrami powiadomień, które przekazują operatorowi informacje dotyczące kompletacji, zautomatyzowane systemy magazynowania i pobierania zapewniają wysoką dokładność kompletacji. Współdziałając ze sobą, systemy te pokazują artykuł do pobrania, wyświetlają numer lub opis części, wskazują dokładną lokalizację, miejsce bezpośredniej kompletacji (lub zapasu do uzupełnienia) oraz podają wymaganą ilość. Tego rodzaju wizualne wsparcie pozwala ograniczyć błędy kompletacji, przyspieszyć realizację zamówień oraz zwiększyć jej dokładność nawet do poziomu 99,9%.

Pracownicy magazynu, działającego według koncepcji „towar do człowieka”, mają bezpośredni dostęp do wymaganych artykułów bezpośrednio ze swojego ergonomicznego stanowiska. Nie muszą poświęcać czasu na przemieszczanie się po magazynie – artykuły przeznaczone do pobrania są dostarczane bezpośrednio do nich.

Dzięki zautomatyzowanej technologii pracownik pozostaje w przydzielonym obszarze roboczym, a maszyny dostarczają zmagazynowane towary do stanowiska operatora. Lampki kontrolne kompletacji wskazują lokalizację artykułu i wymaganą ilość do pobrania, co przekłada się na skrócenie czasu poświęcanego na wyszukiwanie artykułów, a w efekcie na większą ilość czasu poświęcanego na kompletację.

Jeden pracownik może obsłużyć zlecenia kompletacji wielu operatorów w systemie ręcznym, co oznacza możliwość przeznaczenia aż dwóch trzecich czasu pracy związanej z kompletacją ręczną na zadania z nią niezwiązane – bez utraty przepustowości.

Efektywne i elastyczne oprogramowanie do zarządzania magazynem firmy Kardex zapewnia luksus nadzoru nad magazynowaniem i kompletacją z ciągłym dostępem do przejrzystego przeglądu zapasów. System oferuje utrzymanie płynnego przepływu materiałów, minimalizację czasu przetwarzania zamówień, spełnienie wyższych wymagań w zakresie dostaw oraz obniżenie kosztów ogólnych.

Oprogramowanie do zarządzania magazynem może zostać zintegrowane z istniejącymi systemami ERP. Sukcesem zakończyło się powiązanie z wieloma systemami, w tym Axapta, Magento, Navision, Movex, SAP, Jeeves, Apport, Consafe, Dracar czy Autovision.

Kobieta obsługuje Vertical Lift Module z technologią suszenia

Środowisko kontrolowane

Systemy magazynowania i pobierania marki Kardex spełniają różnego rodzaju wymagania. Oferują one magazynowanie połączone z kontrolą temperatury lub wilgotności, w pomieszczeniach czystych, obszarach przechowywania próbek lub w ramach krótkookresowego przechowywania buforowego. Wspólnie możemy dostosować rozwiązanie do Twoich indywidualnych potrzeb!

E-commerce i zarządzanie zwrotami

W związku z rosnącym w niespotykanym tempie wolumenem zakupów online sklepy detaliczne muszą realizować nowe zadania oraz wprowadzać nowoczesne, elastyczne procesy. Przestrzeń na półkach sklepowych musi być dostępna zarówno dla sprzedaży stacjonarnej, jak i pod kątem zamówień online. Nowe, elastyczne procesy muszą uwzględniać dodatkowe czynności związane z magazynowaniem, kompletacją, pakowaniem, etykietowaniem i wysyłką.

Kluczowe znaczenie ma precyzyjny system zarządzania zwrotami. Czterech na dziesięciu klientów rozważa możliwość zwrotu zakupionych towarów! Niezależnie od tego, czy artykuły są przechowywane tymczasowo i zwracane bezpośrednio do magazynu, czy też zwracane osobiście do sklepu, a następnie wysyłane do magazynu centralnego lub punktu odsprzedaży, procesy muszą być realizowane szybko, precyzyjnie i efektywnie.

Kluczem jest szybka i ciągła dostępność towaru. Rozwiązania firmy Kardex umożliwiają to poprzez:

  • Zapewnienie wysokiej wydajności kompletacji
  • Zwiększenie dokładności kompletacji i utrzymania zapasu
  • Optymalizację przestrzeni magazynowej

Rozwiązania magazynowe dla towarów konsumpcyjnych

Więcej informacji

Life Cycle Services

Zastanawiasz się, jak Kardex może zaspokoić Twoje potrzeby?

SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTĄ