Transport stanowił zawsze podstawę działalności firm 3PL, ale w miarę jak intralogistyka staje się bardziej złożona, firmy te przejmują dodatkowe zadania, w tym etapy magazynowania i produkcji.

Magazyn jest centralnym elementem organizacji dystrybucji towarów, a jego sukces zależy od elastyczności rozwiązań. Firmy 3PL muszą obsługiwać szeroką gamę towarów z wielu branż, produkty o różnej wielkości, zróżnicowany portfel klientów oraz sezonowe szczyty zamówień. Chociaż procesy te są realizowane „za kulisami”, ich wyniki są widoczne dla interesariuszy i konsumentów.

Rozwiązania Vertical Buffer Module oraz system przenośnikowy przemieszczający towary

Wymagania związane z magazynem

  • Elastyczne rozwiązania do obsługi szerokiej gamy towarów (od najmniejszych do największych oraz od najlżejszych do najcięższych)
  • Modułowe rozwiązania wielokrotnego użytku, które stanowią odpowiedź na zmiany klientów i produktów
  • Niezawodne procesy z minimalną liczbą błędów kompletacji i maksymalną produktywnością 
  • Efektywny przepływ produktów i wysokie przepustowości
  • Płynne zarządzanie dziennymi i sezonowymi szczytami zamówień
  • Bezproblemowe połączenie procesów ręcznych i zautomatyzowanych 

Co napędza Twój magazyn?

Zrównoważony rozwój firm wymaga częściowej automatyzacji. Usprawnia ona przepływ materiałów i wymianę towarów między różnymi obszarami magazynowania. Połączenie istniejących wielopoziomowych systemów regałowych z automatycznymi rozwiązaniami magazynowymi jest proste i usprawnia przepływ materiałów. Modułowe i skalowalne rozwiązania można łatwo przenosić, umożliwiają one w razie potrzeby wprowadzanie zmian oraz pasują do wielu różnych SKU. Przebudowa może być realizowana etapami.

Nasi specjaliści dostosują rozwiązanie do Twoich indywidualnych potrzeb!

Zautomatyzowane rozwiązania magazynowe dla branży logistycznej i transportowej

Więcej informacji

Life Cycle Services

Zastanawiasz się, jak Kardex może zaspokoić Twoje potrzeby?

SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTĄ