Dynamiczne zmiany w handlu zarówno stacjonarnym, jak i internetowym, wymagają wysoce elastycznych rozwiązań intralogistycznych, które szybko dostosowują się do linii produktów i wymagań towarzyszących zamówieniom.

W związku ze stale rosnącym zainteresowaniem zakupami online branża e-commerce przeżywa okres bezprecedensowego wzrostu. Sukces powoduje, że wiele firm staje przed tym samym problemem. Prędzej czy później popyt zaczyna przewyższać zasoby przedsiębiorstwa. Rosnąca konkurencja i liczba zwrotów, a także presja marży wymuszają maksymalną efektywność i produktywność. Ponadto gwałtowny wzrost znaczenia dystrybucji wielokanałowej zwiększa złożoność procesu logistycznego.

Skalowalna automatyzacja przynosi poprawę szybkości, wydajności i dokładności w ramach inwestycji dostosowanej do wielkości prowadzonej działalności. Tego rodzaju ulepszenia pozwalają klientom firmy Kardex skalować swoją działalność i unikać konieczności rozbudowy, przeprowadzki czy outsourcingu.

Wyzwania dla magazynów

  • Brak miejsca, aby pomieścić wzrost wolumenu lub liczby linii produktowych
  • Ograniczenie realizacji dostaw tego samego lub następnego dnia ze względu na zbyt wolną realizację zamówień
  • Dostosowywanie się do zmieniających się stanów magazynowych i wielkości zamówień
  • Zarządzanie sezonowymi wahaniami wolumenu zamówień i promocjami (np. Black Friday)
  • Obsługa dystrybucji wielokanałowej
  • Obsługa wysokiej liczby zwrotów

Często najlepszym sposobem na sprostanie tym wyzwaniom jest skorzystanie z porad ekspertów i sięgnięcie po skalowalną automatyzację. Umożliwia to rozszerzenie zdolności do realizacji zamówień, pojemności magazynowej i dokładności kompletacji. Istnieje możliwość wdrożenia zautomatyzowanego rozwiązania odpowiedniego z punktu widzenia bieżącej działalności, a następnie skalowania go w miarę rozwoju firmy.

Rozwiązania dla branży e-commerce

Centrum dystrybucyjne ze składowaniem w regałach statycznych, na paletach oraz w wertykalnych systemach windowych

Centrum dystrybucyjne ze zautomatyzowanymi rozwiązaniami magazynowymi

Magazyn wysokiego składowania z dźwigami składującymi

Magazyn wysokiego składowania na paletach

Poprawa realizacji zamówień

Kardex Color Pick System

Kardex Color Pick System to proste i elastyczne rozwiązanie pozwalające firmom na proporcjonalne skalowanie personelu i przepływów pracy. Zastosowanie technologii pick-to-light umożliwia dodawanie lub ograniczanie liczby personelu z łatwym dostosowaniem przepustowości systemu do bieżącego zapotrzebowania związanego z zamówieniami. Wózki kompletujące przemieszczane są w obrębie stref roboczych, podczas gdy operatorzy po prostu wybierają właściwe towary pod kątem danego zamówienia/wózka w oparciu o kolory. Jest to idealne rozwiązanie do zarządzania wahaniami (np. sezonowymi) popytu.

Kardex Frame Pick System

Rozwiązanie Kardex Frame Pick System zapewnia usprawnienie kompletacji zamówień poprzez przyspieszenie jednoczesnego przetwarzania wielu partii. System minimalizuje błędy kompletacji, skraca pokonywane odległości nawet o 65% i optymalizuje wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Ten prosty i efektywny system wykorzystuje stelaże odkładcze, technologię pick-to-light i wózki kompletujące w połączeniu ze zautomatyzowanymi systemami magazynowania i pobierania (ASRS) oraz oprogramowaniem do zarządzania zapasem w celu znaczącego zwiększenia przepustowości.

Korzyści dla klienta

Dzięki szerokiej ofercie i licznym obszarom zastosowania firma Kardex jest sprawdzonym partnerem intralogistycznym dla branży e-commerce.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ o zaletach naszych rozwiązań:

W pełni zautomatyzowane systemy firmy Kardex skracają czas realizacji zamówień oraz zapewniają szybką i płynną kompletację. Umożliwia to równoczesna realizacja procesów przychodzących i wychodzących w oparciu o wydajne strategie kompletacji. Zaawansowane oprogramowanie do zarządzania zapasami zwiększa dodatkowo szybkość i precyzję kompletacji.

Personel magazynu ma bezpośredni dostęp do potrzebnych artykułów ze swojego stanowiska pracy. Powoduje to ograniczenie niepotrzebnego przemieszczania się, dzięki czemu proces jest bardziej efektywny i ergonomiczny dla pracowników.

W połączeniu z różnego rodzaju technologiami kompletacji kierowanej światłem oraz zintegrowanymi centrami powiadomień, które przekazują operatorowi informacje dotyczące kompletacji, zautomatyzowane systemy magazynowania i pobierania zapewniają wysoką dokładność kompletacji. Współdziałając ze sobą, systemy te pokazują artykuł do pobrania, wyświetlają numer lub opis części, wskazują dokładną lokalizację, miejsce bezpośredniej kompletacji (lub zapasu do uzupełnienia) oraz podają wymaganą ilość. Tego rodzaju wizualne wsparcie pozwala ograniczyć błędy kompletacji, przyspieszyć realizację zamówień oraz zwiększyć jej dokładność nawet do poziomu 99,9%.

Oczywistą zaletą zautomatyzowanych systemów magazynowania i pobierania jest oszczędność na kosztach pracy. Zautomatyzowane systemy firmy Kardex dostarczają wymagany artykuł bezpośrednio operatorowi w ramach koncepcji „towar do człowieka”. Znacznie skraca to odległości pokonywane przez operatora oraz czas wyszukiwania. W przypadku ręcznej obsługi pracownicy poświęcają nawet 60–65% czasu pracy na przemieszczanie się i poszukiwanie odpowiednich artykułów.

Dzięki zautomatyzowanej technologii pracownik pozostaje w przydzielonym obszarze roboczym, a maszyny dostarczają zmagazynowane towary do stanowiska operatora. Lampki kontrolne kompletacji wskazują lokalizację artykułu i wymaganą liczbę do pobrania, co przekłada się na skrócenie czasu poświęcanego na wyszukiwanie artykułów, a w efekcie na większą ilość czasu poświęcanego na kompletację.

Jeden pracownik może obsłużyć zlecenia kompletacji wielu operatorów w systemie ręcznym, co oznacza możliwość przeznaczenia aż dwóch trzecich czasu pracy związanej z kompletacją ręczną na zadania z nią niezwiązane – bez utraty przepustowości.

Asortyment produktów firmy Kardex jest zróżnicowany i zmienny. Zautomatyzowane rozwiązania do magazynowania i pobierania zmniejszają zapotrzebowanie na przestrzeń nawet o 85%, wykorzystują optymalnie pojemność magazynu oraz zapewniają szybkie i niezawodne kompletowanie. Dynamiczna alokacja przestrzeni oznacza lepsze przygotowane magazynu na wyzwania przyszłości oraz maksymalną efektywność niezależnie od tego, jak zmieniają się profile produktów w czasie.

Oprogramowanie do zarządzania zapasami firmy Kardex dostosowuje systemy magazynowe do procesów klienta i zapewnia optymalną wydajność kompletacji zamówień. Można je bezproblemowo zintegrować z większością istniejących systemów ERP/WMS, gdzie zapobiega ono nieautoryzowanemu dostępowi i minimalizuje czas przetwarzania poszczególnych zamówień. Przekłada się to na krótsze terminy dostaw i obniżenie kosztów.

W obsługiwanych ręcznie obszarach wysyłkowych nieprzejrzyste procesy magazynowe prowadzą do wysokich kosztów nieprawidłowych załadunków i zwrotów. Zautomatyzowane rozwiązania do buforowania i sekwencjonowania firmy Kardex zapewniają wysoką elastyczność oraz jakość realizacji dostaw.

Zautomatyzowane systemy pomagają skutecznie buforować i konsolidować artykuły pobrane z różnych obszarów i przekazywać je na czas, co, w razie potrzeby, może odbywać się w pełni automatycznie.

Studia przypadku

Więcej informacji

Life Cycle Services

Zastanawiasz się, jak Kardex może zaspokoić Twoje indywidualne potrzeby?

SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTĄ