Rozwiązanie Kardex MDynamic to zestandaryzowany modułowy system przeznaczony do obsługi pojemników.

Obejmuje ono układnicę automatyczną, system przenośnikowy, regały i system zarządzania magazynem. Jest on wykorzystywany jako samodzielny magazyn do bezpośredniej kompletacji lub jako magazyn uzupełniania dla rozwiązania Kardex Miniload-in-a-Box (dawniej Kardex Compact Buffer).

Przegląd zalet

  • Wysoka pojemność magazynowa (możliwość składowania na podwójnej głębokości)

  • Wysoka przepustowość

  • Zautomatyzowane magazynowanie i pobieranie

  • Skalowalne moduły kompletacji

  • Łatwa integracja

  • Dostosowanie do konstrukcji budynku

Wysoka pojemność magazynowa (możliwość składowania na podwójnej głębokości)

Wysoka przepustowość

Zautomatyzowane magazynowanie i pobieranie

Skalowalne moduły kompletacji

Łatwa integracja

Dostosowanie do konstrukcji budynku

Potrzebujesz rozwiązania do obsługi pojemników?

SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTĄ