Automatyczny bufor palet z podwójną głębokością magazynowania Kardex MSequence zapewnia optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni oraz możliwość szybkiego i bezproblemowego dopasowania do lokalizacji.

Nie jest wymagane wprowadzanie zmian konstrukcyjnych! Rozwiązanie może zostać w pełni zintegrowane z procesem produkcyjnym – jako magazyn buforowy między obszarami produkcji i wysyłki lub jako magazyn wyrobów półgotowych na potrzeby montażu.

Jako bufor wysyłkowy optymalizuje ono cały proces przygotowania towarów oraz powiązaną sekwencję ładowania sekwencyjnego. Stanowi gwarancję bezbłędnego załadunku.

Przegląd zalet

  • Większa dostępna przestrzeń w ramach połączenia wysokiej pojemności buforowej z kompaktowymi rozmiarami

  • Wysoka jakość procesu dzięki bezpiecznemu, bezbłędnemu i niezawodnemu przygotowaniu towarów

  • Elastyczna konfiguracja zarówno wymiarów, jak i pojemności

  • Wysoka dostępność przez całą dobę

  • W pełni przejrzyste procesy magazynowania

  • Mniejsze koszty zatrudnienia i zużycia materiałów

Większa dostępna przestrzeń w ramach połączenia wysokiej pojemności buforowej z kompaktowymi rozmiarami

Wysoka jakość procesu dzięki bezpiecznemu, bezbłędnemu i niezawodnemu przygotowaniu towarów

Elastyczna konfiguracja zarówno wymiarów, jak i pojemności

Wysoka dostępność przez całą dobę

W pełni przejrzyste procesy magazynowania

Mniejsze koszty zatrudnienia i zużycia materiałów

Więcej informacji

Szukasz nowego sposobu buforowania i sekwencjonowania towarów?

SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTĄ