Hladce fungující intralogistické procesy jsou pro podniky nezbytné, aby zůstaly efektivní a konkurenceschopné. Poruchy a neplánované prostoje vedou k vážným ztrátám prodeje a vysokým následným nákladům. Flexibilní služby společnosti Kardex na místě zajišťují nepřetržitou dostupnost a dlouhodobou ziskovost vašeho logistického systému.

Kardex Life Cycle Service nabízí integrované, modulární portfolio služeb, které zajistí úspěšné fungování vašich logistických a skladových řešení po celou dobu jejich životního cyklu. Společně s vámi vytvoříme individuální koncept služeb. Přitom klademe velký důraz na to, abychom vás aktivně podporovali v efektivním provozu vašeho systému a rychle reagovali na měnící se požadavky.

Portfolio služeb

Služby na místě zajišťují dostupnost a dlouhodobou životaschopnost vašeho zařízení. Společnost Kardex vám nabízí flexibilní portfolio profesionálních služeb.

HelpDesk

Telefonická podpora je přizpůsobena vašim požadavkům. Můžete si zvolit podporu v běžné pracovní době od 8:00 do 17:00, 24 hodin denně nebo dokonce celý týden (24/7). Zkušení a vyškolení servisní technici poskytují podporu na helpdesk. Prostřednictvím cílené a hloubkové diagnostiky vyřeší 96 % všech poruch po telefonu nebo na dálku. Pokud ani to ve výjimečných případech nevede k řešení, nastupuje na pomoc technik společnosti Kardex přímo na místě.

Podpora na pracovišti

V závislosti na tom, co si vyberete ve své servisní smlouvě, přijedou technici společnosti Kardex na místo v rozmezí od 6 hodin až do 2 pracovních dní. 

Údržba

Koncepce údržby společnosti Kardex zajišťuje vysokou dostupnost zařízení. Vysoce kvalifikovaní servisní technici provádějí podporu v souladu s kontrolním seznamem výrobce. Nejlepším způsobem, jak včas odhalit a odstranit slabá místa ještě před nutností odstávky, je naplánovat preventivní, pravidelnou údržbu.

Bezpečnostní kontrola

Bezpečnost zaměstnanců a spolehlivost logistiky vašeho závodu jsou naší prioritou. Obojí podléhá každoročním, zákonem předepsaným kontrolám, po nichž následuje certifikace s výsledky. Bezpečnostní kontroly zvyšují úroveň bezpečnosti vašich zaměstnanců a celkovou ekonomickou životaschopnost společnosti.

Generální oprava

Generální oprava může zabránit poruchám souvisejícím se stářím a opotřebením. Při generální opravě společnost Kardex buď nahradí vadné nebo opotřebované součásti novými, nebo je odstraní, zkontroluje a znovu nainstaluje. Opětovným uvedením do provozu se můžete ujistit, že provozní procesy probíhají bez problémů. Jinými slovy, nic by nemělo stát v cestě bezchybné budoucnosti.

Generální oprava v detailu:

  • Generální oprava teleskopických vidlic: zajišťuje rychlý a spolehlivý přístup k uskladněnému zboží.
  • Generální oprava v polovině životnosti: zajišťuje, že systémy jsou vhodné pro druhou fázi životnosti.

Analýza datové komunikace

Pomocí analyzátorů datové komunikace rozpoznáme nežádoucí poruchy způsobené stárnutím komponent a dalšími postupnými změnami dříve, než dojde k poškození. Tím se minimalizují případné prostoje. Analýzu provádí servisní odborník společnosti Kardex přímo na místě. Po analýze obdržíte podrobnou zprávu o stavu vašeho logistického závodu.

Kontrola regálů

V souladu s požadavky normy DIN EN 15635 musí být skladové vybavení a regály kontrolovány kvalifikovanou osobou nejméně jednou za dvanáct měsíců. Pro automatizované sklady s vysokými regály platí, že po dobu pěti let musí být kontrola prováděna 20 % ročně. Společnost Kardex je certifikovaným inspektorem regálů a provádí kontroly regálů nezávisle na výrobci.

Když potřebujete provozní podporu, Kardex vám poskytne určený servisní tým přímo na místě. Například během zaváděcí fáze logistického závodu. Školíme a plánujeme velikost týmu na základě konkrétních požadavků vašeho závodu a máme možnost flexibilně nasadit servisní pracovníky v jednosměnném nebo třísměnném provozu. Vaši zaměstnanci tak získají technické znalosti hned od začátku.

Tým Life Cycle Service je připraven vám pomoci!

Další informace o našich službách

Tým Life Cycle Service je připraven vás podpořit!

Vyžádat si konzultaci