Skladování farmaceutických výrobků vyžaduje nejvyšší standardy a klade extrémní nároky na hygienu a spolehlivost procesů. Zajištění kvality hraje ústřední roli, protože každá chyba má přímý dopad na zdraví spotřebitele.

Logistické náklady se stále více dostávají do popředí zájmu firemního plánování. K tomu se přidávají rostoucí očekávání zákazníků, pokud jde o schopnost dodávek.

Automatizace umožňuje dosáhnout bezchybných pracovních postupů a úplné zpětné sledovatelnosti původu každé šarže. Automatizované skladování a vychystávání objednávek rovněž zajišťuje nižší náklady, maximální využití prostoru, optimální klimatické podmínky a absolutní čistotu.

Kritické faktory při plánování automatizovaných farmaceutických skladů (en)

Stáhněte si White paper a zjistěte více o nejdůležitějších požadavcích.

Obálka Whitepaper Farmaceutický průmysl
Vertikální automatické regály pro farmaceutický průmysl pro skladování v kontrolovaném prostředí

Výzvy ve skladu

  • Dodržování farmaceutických předpisů: GXP, GDP, GAMP 5, FDA
  • Zajištění pracovních procesů a hygienických předpisů
  • Získání úplné sledovatelnosti procesů a šarží
  • Zajištění absolutní čistoty v prostředí čistých prostor
  • Zavedení řízeného klimatického prostředí
  • Řízení energetické účinnosti

Vzhledem k těmto faktorům vyžaduje plánování, rozšiřování a modernizace automatizovaných skladů přesnou znalost požadavků specifických pro dané odvětví. Jedná se především o předpisy GMP, GDP nebo GAMP 5, které definují technické přejímací procesy, stejně jako hygienické, klimatické a teplotní předpisy. Díky zkušenostem s prací na mnoha projektech společnost Kardex rozumí jedinečným výzvám farmaceutického průmyslu a má s nimi zkušenosti.

Výhody pro zákazníky

Díky rozsáhlému portfoliu a mnoha aplikacím je společnost Kardex osvědčeným partnerem pro intralogistiku ve farmaceutickém průmyslu.

Přečtěte si více o výhodách našich řešení.

Efektivní skladování a zásobování farmaceutickými produkty vyžaduje automatizované řešení, které zajistí spolehlivost procesu, sledování šarží a hygienické standardy. Automatizovaná skladovací řešení společnosti Kardex zároveň optimálně využívají dostupný prostor a umožňují rychlé a spolehlivé vychystávání objednávek.

Automatizovaná skladovací řešení společnosti Kardex slouží jako vyrovnávací úložiště zajišťují maximální využití výroby. V tomto případě řešení dočasně skladují více různých produktů a surovin, které jsou automaticky k dispozici přesně ve správný čas pro výrobu.

Kontrola kvality hraje ve farmaceutickém průmyslu ústřední roli. Výrobci léčiv proto musí při výrobě dodržovat specifické pokyny. Jejich cílem je mimo jiné zajistit dodržování stanovených hygienických, teplotních a klimatických podmínek. Společnost Kardex nabízí různá řešení pro skladování v kontrolovaných podmínkách.

Úplná a spolehlivá sledovatelnost jednotlivých výrobních šarží je pro farmaceutický průmysl nesmírně důležitá. Softwarová řešení společnosti Kardex ji zajišťují za všech okolností.

Video případová studie Churchpharma

Ke stažení

Automatizované řešení pro skladování

Zajímá vás, jak může Kardex splnit vaše specifické potřeby?

Kontaktujte odborníka