Odmítnutí odpovědnosti

Toto sdělení obsahuje prohlášení, která představují "výhledová prohlášení". V tomto sdělení tato výhledová prohlášení zahrnují mimo jiné prohlášení týkající se naší finanční situace, výsledků činnosti a podnikání a některých našich strategických plánů a cílů.

Protože tato výhledová prohlášení podléhají rizikům a nejistotám, mohou se skutečné budoucí výsledky podstatně lišit od těch, které jsou v těchto prohlášeních vyjádřeny nebo z nich vyplývají. Mnohá z těchto rizik a nejistot se vztahují k faktorům, které společnost Kardex nemůže ovlivnit nebo přesně odhadnout, jako jsou budoucí tržní podmínky, kolísání měn, chování ostatních účastníků trhu, opatření vládních regulačních orgánů a další rizikové faktory podrobně popsané v minulých a budoucích podáních a zprávách společnosti Kardex a v minulých a budoucích podáních, tiskových zprávách, zprávách a dalších informacích zveřejněných na webových stránkách společností Kardex.

Upozorňujeme čtenáře, aby se příliš nespoléhali na výhledová prohlášení, která hovoří pouze k datu tohoto sdělení.

Společnost Kardex odmítá jakýkoli záměr nebo povinnost aktualizovat a revidovat jakákoli výhledová prohlášení, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo jinak.

Zajímá vás, jak může Kardex splnit vaše specifické potřeby?

Kontaktujte nás