Skladování chemických látek a manipulace s nimi patří mezi vysoce citlivé procesy. Bezpečnost procesů a řízení nebezpečných materiálů mají proto v chemickém průmyslu nejvyšší prioritu.

Chemické výrobky musí často před dalším zpracováním zůstat po určitý čas v určitém teplotním rozmezí. Svou roli hraje i vlhkost, ochrana proti výbuchu nebo typ hasicího zařízení. V některých případech je nutné zavést podmínky čistých prostor. To platí pro bezprašné vyrovnávací sklad a mezisklady. Zvláštní pozornost vyžadují také hořlavé, hořlavé a žíravé látky a polotovary.

Vzhledem k tomu je zřejmé, že plánování, výstavba a údržba intralogistických řešení v chemickém průmyslu vyžadují specifické know-how. Společnost Kardex tento požadavek splňuje. Máme rozsáhlé zkušenosti se směrnicemi pro chemický průmysl, včetně manipulace s nebezpečným zbožím, distribuce podle předpisů ADR a skladování výrobků a surovin v souladu s definovanými třídami skladování.

Man works with chemical substances in a labor

Výzvy ve skladu

  • Manipulace s nebezpečnými materiály
  • Dosažení bezpečnosti procesů a bezpečné správy dávek
  • Vytvoření klimatizovaného prostředí a bezprašného skladování
  • Ochrana cenných komponentů a skladových položek
  • Skladování široké škály předmětů a surovin
  • Dodržování přísných požadavků na jakost

Výhody pro zákazníky

Díky rozsáhlému portfoliu a četným aplikacím je Kardex osvědčeným partnerem pro intralogistiku v chemickém průmyslu.

Přečtěte si více o výhodách našich řešení.

Efektivní skladování a dodávky chemických produktů vyžadují automatizované řešení pro zajištění spolehlivosti procesů, sledování šarží a správu nebezpečných materiálů. Automatizovaná skladovací řešení také optimalizují dostupný prostor a umožňují rychlé a spolehlivé vychystávání objednávek - a to i pro širokou škálu položek a surovin.

Při výrobě chemikálií hraje zásadní roli více faktorů, včetně úrovně vlhkosti, kontroly teplot v různých teplotních zónách a ochrany proti požáru a výbuchu. Společnost Kardex nabízí různá řešení pro skladování v kontrolovaných podmínkách.

Softwarová řešení společnosti Kardex zajišťují úplnou a spolehlivou sledovatelnost jednotlivých výrobních šarží, což je při práci v chemickém průmyslu zásadní faktor.

Stroje Kardex jsou vybaveny speciálními protiexplozními ochrannými mechanismy, které zabraňují požárům a výbuchům v místech s vysokými emisemi hořlavých plynů. Pokud dojde k nebezpečné situaci, skladovací jednotka se zaplaví plyny odolnými proti výbuchu. Mezi další preventivní opatření patří používání nevýbušných motorů a zásobníků s nízkým třením.

Případové studie

Automatizované řešení pro skladování

Zajímá vás, jak může Kardex splnit vaše specifické potřeby?

Kontaktujte odborníka