Systemy półautomatyczne i w pełni zautomatyzowane są idealnym rozwiązaniem dla branży żywności i napojów. Są one skalowalne i ekonomiczne, a także mogą zostać szybko i precyzyjnie dostosowane do nowych potrzeb odnośnie dostaw.

Do podstawowych wymogów branży spożywczej należą czyste i higieniczne środowisko, niezawodne i niczym niezakłócone łańcuchy chłodnicze oraz bezpieczne śledzenie sugerowanej najpóźniejszej daty spożycia oraz partii. Szeroka gama produktów i rozmiarów opakowań powoduje wyzwania związane z ręczną kompletacją i przygotowaniem towarów do wysyłki.

W branży napojów ciężkie produkty muszą być dostępne w różnych ilościach i transportowane w możliwie najkrótszym czasie. Częste sezonowe wahania i sporadyczne szczyty popytu prowadzą do ciągłych zmian zapotrzebowania na pojemność. Zautomatyzowane rozwiązania zapewniają efektywną kosztowo opcję z krótkim okresem amortyzacji.

Stanowisko przeładunku palet na poziomie podłogi w mroźniach

Wyzwania dla magazynów

  • Warunki otoczenia narzucają określone wymagania w zakresie materiałów i technologii (np. temperatury pracy w mroźniach i poziomy wilgotności)
  • Klimatyzacja i różne strefy temperaturowe
  • Higieniczne magazynowanie zgodnie z normami dotyczącymi żywności
  • Plastikowe palety jako nośniki ładunku
  • Transport i magazynowanie płynów
  • Bezproblemowe i niezawodne śledzenie sugerowanej najpóźniejszej daty spożycia oraz partii

Rozwiązania magazynowe

Tworzenie palet mieszanych w ramach ciągłego zamkniętego łańcucha chłodniczego

Tworzenie palet mieszanych w ramach ciągłego zamkniętego łańcucha chłodniczego

Kompaktowe magazynowanie z elastyczną głębokością kanału

Kompaktowe magazynowanie z elastyczną głębokością kanału

Bufor wydawania towaru z uwzględnieniem sezonowych szczytów

Bufor wydawania towaru z uwzględnieniem sezonowych szczytów

Rozwiązanie do sekwencjonowania wyładunków zgodnie z ustalonymi trasami

Rozwiązanie do sekwencjonowania wyładunków zgodnie z ustalonymi trasami

Korzyści dla klienta

Dzięki szerokiej ofercie i licznym obszarom zastosowania firma Kardex jest sprawdzonym partnerem intralogistycznym dla branży żywności i napojów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ o zaletach naszych rozwiązań.

Konieczne jest zapewnienie stałej temperatury – zwłaszcza w przypadku magazynowania wyrobów głęboko mrożonych i innych produktów spożywczych, takich jak mięso, wyroby cukiernicze czy produkty mleczne. Ponieważ specyfikacje produktów i wytyczne różnią się w zależności od procesu produkcyjnego, magazyny wymagają często różnych stref temperaturowych. W firmie Kardex oferujemy szeroką gamę rozwiązań do magazynowania połączonego z kontrolą temperatury.

Pełniąc rolę magazynu buforowego, zautomatyzowane rozwiązania firmy Kardex zapewniają pełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego. Szeroka gama różnych produktów i surowców jest magazynowana tymczasowo i dostarczana automatycznie, gdy tylko są one potrzebne do produkcji.

Zwłaszcza w branży napojów transportowanie i dostarczanie w bardzo krótkim czasie towarów o dużym ciężarze lub w dużych ilościach ma kluczowe znaczenie. Dlatego idealnym wyborem są zautomatyzowane rozwiązania do magazynowania, które poradzą sobie nawet w okresach szczytowego zapotrzebowania.

Asortyment produktów branży spożywczej jest zróżnicowany. Obejmuje on wyroby gotowe, półprodukty, opakowania oraz materiały pomocnicze. Aby efektywnie magazynować i obsługiwać tak szeroką gamą towarów, wymagane jest rozwiązanie zautomatyzowane. Odpowiedzią jest zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania firmy Kardex Mlog. Zapewnia on optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni oraz szybkie i niezawodne kompletowanie towarów.

Bezproblemowa i niezawodna identyfikowalność poszczególnych partii produkcyjnych ma kluczowe znaczenie w branży żywności i napojów. Gwarantuje ją w sposób ciągły oprogramowanie firmy Kardex.

Studia przypadku

Life Cycle Services

Zastanawiasz się, jak Kardex może zaspokoić Twoje potrzeby?

SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTĄ