Magazynowanie i obsługa substancji chemicznych wiąże się z bardzo wrażliwymi procesami. W branży chemicznej sprawą najwyższej wagi jest bezpieczeństwo procesów i zarządzanie materiałami niebezpiecznymi.

Wyroby chemiczne muszą często zostać poddane procesowi dojrzewania w określonym zakresie temperatur, zanim mogą być dalej przetwarzane. Ważną rolę odgrywa nie tylko odpowiednia wilgotność, ale także ochrona przeciwwybuchowa czy rodzaj sprzętu gaśniczego. W niektórych przypadkach konieczne jest zapewnienie warunków wymaganych w pomieszczeniach czystych. Dotyczy to magazynów buforowych i tymczasowych z ochroną przed pyłem. Szczególnej uwagi wymagają również substancje łatwopalne, palne i żrące oraz wyroby wstępnie przetworzone.

Biorąc to pod uwagę, jasne jest, że planowanie, budowa i utrzymanie rozwiązań intralogistycznych w branży chemicznej wymaga szczególnego know-how. Firma Kardex spełnia ten wymóg. Możemy poszczycić się bogatym doświadczeniem w spełnianiu wytycznych branży chemicznej w zakresie obsługi towarów niebezpiecznych, dystrybucji zgodnie z przepisami ADR oraz magazynowania artykułów i surowców zgodnie z określonymi klasami magazynowania.

Mężczyzna pracujący z substancjami chemicznymi w trakcie pracy

Wyzwania dla magazynów

  • Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi
  • Osiągnięcie bezpieczeństwa procesu i bezpieczne zarządzanie partiami
  • Stworzenie środowiska magazynowania z kontrolą klimatu i ochroną przed pyłem
  • Ochrona cennych podzespołów i pozycji magazynowych
  • Magazynowanie szerokiej gamy artykułów i surowców
  • Surowe przestrzeganie wymagań prawnych

Korzyści dla klienta

Dzięki szerokiej ofercie i licznym obszarom zastosowania firma Kardex jest sprawdzonym partnerem intralogistycznym dla branży chemicznej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ o zaletach naszych rozwiązań:

Efektywne magazynowanie i dostarczanie wyrobów chemicznych wymagają zautomatyzowanego rozwiązania, które zapewnia niezawodność procesu, śledzenie partii oraz zarządzanie materiałami niebezpiecznymi. Zautomatyzowane rozwiązania magazynowe optymalizują również dostępną przestrzeń oraz umożliwiają szybką i niezawodną kompletację zamówień – nawet w przypadku szerokiej gamy artykułów i surowców.

W produkcji wyrobów chemicznych kluczową rolę odgrywa wiele czynników, w tym poziom wilgotności, zakres temperatur w różnych strefach temperaturowych oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa. Firma Kardex oferuje różnorodne rozwiązania do magazynowania z kontrolą warunków.

Oprogramowanie firmy Kardex zapewnia pełną i niezawodną identyfikowalność poszczególnych partii produkcyjnych – kluczowy czynnik powodzenia w branży chemicznej.

Rozwiązania firmy Kardex wyposażone są w specjalne mechanizmy ochrony przeciwwybuchowej, które zapobiegają nagłym pożarom i wybuchom w miejscach emisji wysoce łatwopalnych gazów. W razie wystąpienia niebezpiecznej sytuacji magazyn zalewany jest gazami przeciwwybuchowymi. Dodatkowe środki zapobiegawcze obejmują stosowanie silników nieiskrzących oraz tac o niskim współczynniku tarcia.

Studia przypadku

Life Cycle Services

Zastanawiasz się, jak Kardex może zaspokoić Twoje potrzeby?

SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTĄ