Magazynowanie wyrobów farmaceutycznych wymaga spełnienia najwyższych standardów oraz stawia ogromne wymagania w zakresie higieny i niezawodności procesów. Kluczową rolę odgrywa zapewnienie jakości, ponieważ każdy błąd ma bezpośredni wpływ na zdrowie konsumenta.

Koszty logistyki stają się coraz częściej przedmiotem planowania w przedsiębiorstwach. Dopełnieniem tego są rosnące oczekiwania klientów w zakresie możliwości dostawy.

Automatyzacja umożliwia osiągnięcie bezbłędnych procesów roboczych i pełną identyfikowalność pochodzenia każdej partii. Zautomatyzowane magazynowanie i kompletowanie zamówień zapewnia również obniżenie kosztów, maksymalne wykorzystanie przestrzeni, optymalne warunki przechowywania i pewność czystości.

Czynniki krytyczne związane z planowaniem zautomatyzowanych magazynów farmaceutycznych

Już teraz pobierz białą księgę i dowiedz się więcej o najważniejszych wymaganiach.

Okładka White paper poświęconej branży farmaceutycznej
Rozwiązania Vertical Lift Module dla branży farmaceutycznej pod kątem magazynowania w środowisku kontrolowanym

Wyzwania dla magazynów

  • Zgodność z przepisami farmaceutycznymi: GXP, GDP, GAMP 5, FDA
  • Zgodność z wymogami procesów roboczych i przepisów dotyczących higieny
  • Uzyskanie pełnej identyfikowalności procesów i partii
  • Gwarancja pełnej czystości w środowisku pomieszczenia czystego
  • Wdrożenie środowiska z kontrolą klimatu
  • Zarządzanie efektywnością energetyczną

Biorąc pod uwagę wymienione czynniki, planowanie, rozbudowa i modernizacja zautomatyzowanych magazynów wymaga dokładnej znajomości wymagań specyficznych dla branży. Dotyczy to przede wszystkim przepisów GMP, GDP oraz GAMP 5, które określają zasady odbioru technicznego oraz wymogi w zakresie kontroli higieny, klimatu i temperatury. W oparciu o doświadczenia związane z realizacją wielu projektów w firmie Kardex rozumiemy unikalne wyzwania branży farmaceutycznej.

Korzyści dla klienta

Dzięki szerokiej ofercie i licznym obszarom zastosowania firma Kardex jest sprawdzonym partnerem intralogistycznym dla branży farmaceutycznej.

Dowiedz się więcej o zaletach naszych rozwiązań.

Efektywne magazynowanie i dostarczanie wyrobów farmaceutycznych wymaga zautomatyzowanego rozwiązania, które zapewnia niezawodność procesu, śledzenie partii oraz spełnienie wymogów higienicznych. Jednocześnie zautomatyzowane rozwiązania magazynowe firmy Kardex pozwalają optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń oraz umożliwiają szybką i niezawodną kompletację zamówień.

Pełniąc rolę magazynu buforowego, zautomatyzowane rozwiązania firmy Kardex zapewniają maksymalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego. Rozwiązania umożliwiają tymczasowe przechowywanie wielu produktów i surowców, które stają się automatycznie dostępne dla produkcji we właściwym czasie.

Kontrola jakości ma pierwszorzędne znaczenie w branży farmaceutycznej. Producenci farmaceutyków muszą przestrzegać określonych wytycznych podczas produkcji. Mają one na celu między innymi zapewnienie określonych warunków higienicznych, temperaturowych i klimatycznych. Firma Kardex oferuje różnorodne rozwiązania do magazynowania z kontrolą warunków.

W branży farmaceutycznej kompletna i niezawodna identyfikowalność poszczególnych partii produkcyjnych jest niezwykle ważna. Gwarantuje ją w sposób ciągły oprogramowanie firmy Kardex.

Studia przypadku

Life Cycle Services

Zastanawiasz się, jak Kardex może zaspokoić Twoje potrzeby?

SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTĄ