Sprawnie działające procesy intralogistyki są niezbędne, aby przedsiębiorstwa mogły pozostać efektywne i konkurencyjne. Zakłócenia i nieplanowane przestoje prowadzą do poważnych strat sprzedaży i wzrostu kosztów. Elastyczne usługi Kardex świadczone u klienta stanowią gwarancję ciągłej dostępności i długookresowej rentowności systemu logistycznego.

Life Cycle Service to portfolio zintegrowanych modułowych usług firmy Kardex, które zapewniają sprawne działanie rozwiązań logistycznych i magazynowych w całym okresie eksploatacji. Wspólnie z klientem opracowujemy indywidualną koncepcję obsługi. W toku tych prac dużą wagę przywiązujemy do aktywnego wsparcia klienta w zadaniu utrzymania sprawności działania systemu i szybkiego reagowania na zmieniające się wymagania.

Oferta usług

Usługi świadczone u klienta stanowią gwarancję dostępności i długookresowej rentowności instalacji. W firmie Kardex oferujemy elastyczne portfolio profesjonalnych usług.

Infolinia

Wsparcie telefoniczne jest dostosowane do wymagań klienta. Do wyboru jest wsparcie w zwykłych godzinach pracy od 7:00 do 17:00, całodobowe pięć dni w tygodniu, a nawet całodobowe przez cały tydzień (24/7).  Infolinię obsługuje doświadczony w realizacji projektów, wykwalifikowany personel. Udaje mu się usunąć 96% wszystkich usterek telefonicznie lub zdalnie w ramach ukierunkowanej i szczegółowej diagnostyki. Gdy w wyjątkowych przypadkach nie jest możliwe znalezienie rozwiązania, do klienta udaje się technik firmy Kardex.

Wezwanie do klienta

W zależności od zapisów w umowie serwisowej technicy firmy Kardex przybędą do klienta w przedziale czasowym od dwóch godzin do wizyty następnego dnia. Dostępny jest również serwis całodobowy.

Utrzymanie

Koncepcja utrzymania urządzeń firmy Kardex zakłada wysoką dostępność instalacji. Wykwalifikowani serwisanci świadczą usługi wsparcia w oparciu o listę kontrolną producenta. Najlepszym sposobem na wczesne zidentyfikowanie i usunięcie potencjalnych problemów, zanim konieczny stanie się przestój, jest zaplanowanie regularnej konserwacji zapobiegawczej.

Kontrola bezpieczeństwa

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo pracowników i niezawodność logistyki wewnątrz zakładu klienta. Oba te obszary podlegają wymaganym ustawowo corocznym kontrolom zakończonym wydaniem świadectw.  Kontrole bezpieczeństwa poprawiają poziom bezpieczeństwa pracowników i ogólną rentowność firmy.

Remont kapitalny

Remont kapitalny pozwala zapobiec awariom związanym z wiekiem i zużyciem. Podczas remontu kapitalnego firma Kardex wymienia wadliwe lub zużyte elementy na nowe albo demontuje je, regeneruje i montuje ponownie. W ramach ponownego uruchomienia możliwe jest zagwarantowanie płynnego przebiegu procesów obsługowych. Innymi słowy: nic nie powinno stać na przeszkodzie wolnej od usterek dalszej eksploatacji.

Remont kapitalny w szczegółach:

Remont kapitalny wideł teleskopowych: gwarancja szybkiego i niezawodnego dostępu do zapasu towarów

Remont kapitalny w połowie okresu eksploatacji: sposób na zagwarantowanie, że systemy zachowają sprawność w drugiej fazie cyklu eksploatacji

Analiza wymiany danych

W oparciu o analizy wymiany danych rozpoznajemy zakłócenia spowodowane starzeniem się podzespołów i innymi stopniowymi zmianami, zanim spowodują one awarię. Przekłada się to ograniczenie przestojów. Analiza przeprowadzana jest u klienta przez specjalistę serwisowego firmy Kardex. Po zakończeniu analizy klient otrzymuje szczegółowy raport o stanie swojej instalacji.

Kontrola regałów

Zgodnie z wymaganiami normy DIN EN 15635 urządzenia i regały magazynowe muszą być kontrolowane przez wykwalifikowaną osobę co najmniej raz na dwanaście miesięcy. W odniesieniu do zautomatyzowanych magazynów wysokiego składowania wskaźnik kontroli wynosi 20% rocznie przez okres 5 lat. Firma Kardex posiada certyfikat uprawniający ją do przeprowadzania kontroli regałów niezależnie od ich producenta.

Jeśli klient potrzebuje wsparcia operacyjnego, firma Kardex oddaje do jego dyspozycji wymagany zespół serwisowy.  Na przykład w fazie rozruchu instalacji logistycznej. Szkolimy zespół i planujemy jego wielkość w oparciu o specyficzne wymagania instalacji klienta oraz oferujemy elastyczność w zakresie przydzielenia personelu serwisowego w trybie od jedno- do trzyzmianowego. Zapewnia to pracownikom klienta dostęp do wiedzy technicznej od pierwszych chwil eksploatacji.

Lokalizacje punktów serwisowych

Zespół Life Cycle Service jest do Twojej dyspozycji!

Dowiedz się więcej o naszych usługach

Zespół Life Cycle Service jest do Twojej dyspozycji

Zamów konsultację