Rozwiązanie Horizontal Carousel Module (HCM) pozwala na szybkie, niezawodne i ekonomiczne magazynowanie oraz pobieranie towarów.

Moduły HCM idealnie nadają się do zarządzania średnio i wolno rotującymi jednostkami SKU, które wymagają dużej przepustowości zarówno w obszarze produkcji, jak i dystrybucji.

Mężczyzna pobiera towar z rozwiązania Horizontal Carousel Module

Wymagania związane z magazynem

 • Większa przepustowość i krótsze czasy dostaw
 • Niższe koszty magazynowania
 • Optymalizacja przestrzeni magazynowej
 • Gwarantowany stały dostęp do towarów
 • Bardziej wydajne procesy
 • Mniej błędów w zakresie kompletacji

Przegląd zalet

Kompletacja bez użycia papieru jest łatwa do osiągnięcia dzięki rozwiązaniu HCM. Ponieważ zamówienia są łączone w jedną partię, operatorzy mogą kompletować jednocześnie wiele zamówień, co przekłada się na skrócenie pokonywanych odległości i czasu wyszukiwania.

Aby osiągnąć wysoką przepustowość w godzinach szczytu i spełnić sezonowe wzrosty zapotrzebowania na kompletację, system można podzielić na różne strefy robocze za naciśnięciem przycisku. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie obsługi zestawu sześciu modułów HCM przez jednego operatora w okresach normalnego zapotrzebowania, a następnie podzielenie go na trzy strefy robocze obsługiwane przez trzech operatorów (po jednym w każdej strefie roboczej) w godzinach szczytowego zapotrzebowania.

Moduł HCM nadaje się do wielu różnych zastosowań i artykułów. W ramach nośników użytkownicy ustalają indywidualne odległości między półkami i dostosowują je do magazynowanych przedmiotów. Możliwe jest nawet efektywne magazynowanie przedmiotów o dużych gabarytach do pełnej wysokości nośnika.

Oprócz wsparcia na etapach od opracowywania i wytwarzania, po obsługę klienta rozwiązanie Horizontal Carousel Module oferuje kompaktową konstrukcję, niezawodność i niewielkie zapotrzebowanie na konserwację przy niemal 100-procentowej dostępności. Zapewnia ono niezmiennie najwyższe bezpieczeństwo eksploatacji przez długi czas.

Żądane artykuły są dostarczane bezpośrednio operatorowi w szybki i niezawodny sposób, co eliminuje konieczność przemieszczania się i wyszukiwania, tak jak to ma miejsce w ręcznych systemach magazynowania. W tym celu rozwiązanie HCM zawsze wybiera najkrótszą drogę do otworu dostępowego. Panel wyświetlający informuje operatora, które artykuły i jakie ich ilości należy pobrać oraz z której lokalizacji magazynowej.

Każdy moduł HCM współpracujący z innymi w ramach stanowiska roboczego lub zespołu działa niezależnie. Pozwala to na osiągnięcie wysokiej ogólnej przepustowości systemu. Jeden operator może obsłużyć w ciągu godziny od 200 do 400 pozycji na stanowisko. Wyświetlacze w technologiach pick-to-light i put-to-light przy maszynie i stanowisku kompletacji gwarantują dokładność na poziomie ponad 99%.

Moduły HCM idealnie nadają się do magazynowania i pobierania artykułów małej i średniej wielkości. Ponadto mogą one pomieścić towary o maksymalnej masie 54 ton. Udźwig dobierany jest w zależności od zastosowania.

Towary są przechowywane w kompaktowy sposób na ograniczonej przestrzeni i dostarczane operatorowi na żądanie – eliminuje to bezproduktywne przemieszczanie się operatora po magazynie. Rzeczywista strefa kompletacji może mieć powierzchnię od 5 do 10 metrów kwadratowych.

Jaka jest zasada działania rozwiązania Horizontal Carousel Module?

Podzespoły i właściwości rozwiązania Horizontal Carousel Module

Niewielkie odstępy wynoszące 38 mm i dwa razy więcej punktów mocowania haczyków na półki to ważne składniki sukcesu modułu HCM. Odstępy między półkami w połączeniu ze standardowymi pojemnikami przekładają się na wzrost pojemności magazynu.

Ponieważ półki obracają się o 180 stopni, można ich używać na kilka sposobów. Usprawnia to znacząco obsługę artykułów. Uniesiona przednia krawędź półki o wysokości 14 mm zapobiega zsuwaniu się składowanych towarów. Są one optymalnie zabezpieczone w położeniu poziomym z pochyleniem do przodu.

 • Pochylone do przodu
 • Poziomo
 • Pochylone do tyłu

Duża wytrzymałość półki pomaga zmniejszyć jej ugięcie przy wyższych skoncentrowanych obciążeniach.

Opcjonalnie dostępna jest blokada półki. Minimalizuje ona hałas wywołany drganiami nieobciążonych półek, które są połączone z nośnikiem na poprzeczce. Kolejny plus! Przynosi to wzrost bezpieczeństwa i dostępności instalacji, ponieważ autonomiczne wyłączenie nie stanowi problemu.

Stanowiska/rozmieszczenie

Tab Navigation

Podwójne stanowiska robocze

 • Konfiguracje w kształcie liter I lub L skracają pokonywane odległości i upraszczają kompletację zamówień
 • Odpowiednie rozwiązanie do pomieszczeń o wysokości do trzech metrów
 • Łatwa obsługa przez jedną osobę

Potrójne i poczwórne stanowiska robocze

 • Dostępne konfiguracje w kształcie liter L, I lub U
 • Odpowiednie rozwiązanie do pomieszczeń o wysokości do trzech metrów
 • Szybsze kompletowanie zamówień przez kilku operatorów jednocześnie

Wielopoziomowe stanowiska robocze

 • Stanowisko wielopoziomowe, przy którym ustawione są jedna nad drugą karuzele dwu- lub trzypoziomowe (każda o wysokości co najmniej 2,5 metra)
 • Autonomiczna kompletacja zamówień prowadzona przez jednego operatora na każdym poziomie
 • Odpowiednie do pomieszczeń o wysokości do dziewięciu metrów

Wysokie stanowisko robocze z platformą podnoszącą

 • Połączenie od dwóch do czterech karuzeli poziomych – każda o wysokości czterech metrów
 • Operator transportowany do miejsca kompletacji za pomocą platformy podnoszącej
 • Odpowiednie rozwiązanie do pomieszczeń o wysokości do 4,5 metra

Każde rozwiązanie Horizontal Carousel Module jest konfigurowane pod kątem konkretnych potrzeb

Dane techniczne rozwiązania Horizontal Carousel Module

Długość karuzeli Spalte 1 Od 5900 mm do 46 700 mm
Spalte 1 Liczba nośników Spalte 1 W zależności od szerokości nośnika (SN): SN 622 mm: od 16 do 120 nośników | SN 825 mm: od 14 do 100 nośników | SN 960 mm: od 12 do 90 nośników
Spalte 1 Szerokość nośnika Spalte 1 622 mm, 825 mm, 960 mm
Spalte 1 Głębokość nośnika Spalte 1 460 mm, 560 mm, 610 mm
Spalte 1 Wysokość nośnika Spalte 1 Od 1854 mm do 3658 mm
Spalte 1 Udźwig nośnika Spalte 1 450 kg, 680 kg oraz 900 kg
Kobieta obsługuje rozwiązanie Vertical Lift Module z technologią suszenia

Środowisko kontrolowane

Części, surowce i produkty wymagają często specjalnych warunków magazynowania. W zależności od potrzeb w środowiskach kontrolowanych do wyboru są cztery rozwiązania, które można zintegrować z systemem magazynowania i pobierania. Stanowi to gwarancję optymalnej ochrony wrażliwych towarów przez cały czas!

Więcej informacji

Już teraz dowiedz się więcej na temat rozwiązania Horizontal Carousel Module

Znajdźmy rozwiązanie, które spełni Twoje wymagania!

Zamów wycenę