Części, surowce i produkty wymagają często specjalnych warunków magazynowania. W zależności od indywidualnych potrzeb firma Kardex dostarcza specjalne rozwiązania magazynowe. Dzięki temu wrażliwe towary i ich środowisko są przez cały czas optymalnie chronione.

Rozwiązania do środowisk kontrolowanych firmy Kardex spełniają normy i przepisy branżowe oraz umożliwiają magazynowanie w następujących warunkach: 

 • Z kontrolą temperatury 
 • W suchych warunkach 
 • W pomieszczeniach czystych 
 • Ochrona przeciwpożarowa, ochrona przeciwwybuchowa i zapobieganie stężeniom gazów
Stanowisko przeładunku palet na poziomie podłogi w mroźniach

Rozwiązania do magazynowania z kontrolą temperatury

Transport i magazynowanie towarów z kontrolą temperatury stanowią duże wyzwanie dla menedżerów intralogistyki. Coraz więcej towarów wykazuje wrażliwość na temperaturę i wymaga stałych warunków magazynowania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu we współpracy z branżą farmaceutyczną, spożywczą i napojową rozumiemy surowe normy, które muszą spełnić firmy i w odpowiedzi na nie oferujemy magazynowanie w kontrolowanej temperaturze.

Oferujemy różne systemy pod kątem zróżnicowanych potrzeb, w tym takie rozwiązania jak:

 • Wysoka wydajność podzespołów w stałych temperaturach od -35°C do +60°C
 • Stały poziom temperatur z dokładnością do +/-1°C
 • Mapowanie temperatury
 • Ogrzewane i izolowane obudowy szaf sterowniczych
 • Kontrola wilgotności
 • Strefy szybkiego chłodzenia dla magazynów ze strefami temperatur
Rozwiązanie Vertical Lift Module z technologią suszenia od środka

Suche warunki w ramach kontroli wilgotności w pomieszczeniach magazynowych

Bazując na naszym doświadczeniu we współpracy z branżą półprzewodników, rozszerzyliśmy nasze zautomatyzowane systemy magazynowania i pobierania (ASRS) o opcję kontrolowania względnej wilgotności powietrza. Obecnie oferujemy doskonałe rozwiązanie do pomieszczeń suchych pod kątem wielu branż, zaprojektowane zgodnie z wytycznymi rady Joint Electron Devices Engineering Council (JEDEC).

Oferujemy różne systemy pod kątem zróżnicowanych potrzeb, w tym takie rozwiązania jak:
 • Wilgotność względna (RH) na poziomie 10% dzięki przedmuchiwaniu azotem
 • Suszenie adsorpcyjne z RH 5% (zastosowanie: magazynowanie elementów SMD)
 • Konstrukcja kompatybilna z ochroną przed wyładowaniami elektrostatycznymi

Rozwiązania do pomieszczeń czystych eliminujące cząstki unoszące się w powietrzu

Wiele branż, w tym farmaceutyczna, półprzewodników, lotnicza, medyczna i optyczna, wymaga drobiazgowej kontroli warunków magazynowania. Firma Kardex oferuje opcję przechowywania wrażliwych artykułów w określonych warunkach pomieszczenia czystego. Obejmuje to między innymi przechowywanie substancji chemicznych i podzespołów do produkcji półprzewodników z ochroną przed pyłem.


Oferujemy różne systemy pod kątem zróżnicowanych potrzeb, w tym takie rozwiązania jak:

 • Stały poziom temperatur z dokładnością do +/-1°C
 • Klasyfikacje pomieszczeń czystych wg EN-ISO od 5 do 8 (5 na życzenie)
 • Nadciśnienie/podciśnienie
 • Zmniejszony przepływ powietrza
 • Śluzy powietrzne w pomieszczeniach czystych
 • Zmieniacz palet

Zapobieganie uszkodzeniom

Tab Navigation

Ochrona przeciwpożarowa

Im wcześniej pożar zostanie wykryty, opanowany i ugaszony, tym mniej szkód wyrządzi magazynowi i składowanym towarom. 

Oferujemy różne systemy pod kątem zróżnicowanych potrzeb, w tym takie rozwiązania jak:

 • Bezśladowa gaśnica i zasysająca czujka dymu (ASD)
 • Bramy przeciwpożarowe i technologia tryskaczowa
 • OxyReduct® – system przeciwpożarowy, który redukuje stężenie tlenu
 • Badania odbiorcze służby przeciwpożarowej zgodnie z wymaganiami Vds lub FM Global

Ochrona przeciwwybuchowa

Zawsze, gdy w powietrzu znajdują się wysoce łatwopalne gazy lub cząstki, może dojść do niebezpiecznego wybuchu. Z tego powodu bardzo ważne jest dokładne zaplanowanie, zaprojektowanie i wykonanie instalacji. W takich przypadkach systemy marki Kardex są planowane i projektowane z uwzględnieniem klas ochrony przeciwwybuchowej.

Ograniczenie stężenia gazów

W przypadku przechowywania próbek (np. środków ochrony roślin) istnieje ryzyko ulatniania się gazów. W ramach opcji pomiaru stężenia gazów oferujemy możliwość automatycznej aktywacji wentylatorów po przekroczeniu krytycznej wartości stężenia. Mieszanina gazów zostaje w ten sposób zneutralizowana, a ich stężenia powracają do normalnego zakresu.

Studia przypadku

Które rozwiązanie intralogistyczne jest dla Ciebie najodpowiedniejsze?

SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTĄ