Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejszy komunikat zawiera wypowiedzi, które stanowią „wypowiedzi dotyczące przyszłości”. Zawarte w komunikacie wypowiedzi dotyczące przyszłości obejmują – bez ograniczeń – wypowiedzi dotyczące naszej sytuacji finansowej, wyników operacyjnych i biznesowych oraz niektórych naszych planów i celów strategicznych.

Ponieważ wypowiedzi dotyczące przyszłości są obarczone ryzykiem i niepewnością, uzyskane w przyszłości rzeczywiste wyniki mogą znacząco odbiegać od wyrażonych lub sugerowanych w tychże wypowiedziach. Wiele z takich czynników ryzyka i niepewności dotyczy okoliczności, których firma Kardex nie jest w stanie kontrolować ani precyzyjnie ocenić. Są wśród nich przyszłe warunki rynkowe, wahania kursów walut, zachowanie innych uczestników rynku, działania rządowych organów regulacyjnych oraz wiele innych czynników ryzyka wyszczególnionych w przeszłych i przyszłych publikacjach oraz raportach, komunikatach prasowych, a także innych informacjach publikowanych w witrynach internetowych firmy Kardex.

Czytelnicy powinni pamiętać, aby nie polegać nadmiernie na wypowiedziach dotyczących przyszłości, które są aktualne jedynie w chwili wydania danego komunikatu.

Firma Kardex wyklucza zamiar oraz zobowiązanie do aktualizowania i korygowania jakichkolwiek wypowiedzi dotyczących przyszłości na podstawie nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub w innych okolicznościach.

Zastanawiasz się, jak firma Kardex może zaspokoić Twoje indywidualne potrzeby?

Zamów wycenę