Szkolenia dla klientów firmy Kardex zapewniają wartość dodaną, która przynosi wzrost ogólnej produktywności i opłacalności procesów. Zdobycie wiedzy na temat obsługi i utrzymania powinno być warunkiem do spełnienia przed uruchomieniem i wykorzystaniem innowacyjnych systemów i funkcjonalności instalacji.

Certyfikowani instruktorzy i doświadczeni serwisanci firmy Kardex zapewniają wiedzę niezbędną do osiągnięcia optymalnych wyników w perspektywie długookresowej. Zespół Life Cycle Service jest do Twojej dyspozycji! 

Program szkoleń firmy Kardex

Oferty i korzyści

Firma Kardex oferuje pracownikom klienta kompleksowy program szkoleń. Treści przewidziane do przekazania oparte są na indywidualnych potrzebach grupy docelowej, w tym na obsługiwanych przez nią systemach oraz jej specyficznej roli w magazynie.

Sesje szkoleniowe odbywają się w zakładzie klienta lub w jednym z zakładów produkcyjnych firmy Kardex w Bellheim lub Neuenstadt am Kocher w Niemczech. Wybór należy do Ciebie!

Zalety regularnych szkoleń pracowników

 • Mniejsza liczba błędów operatorów dzięki regularnym szkoleniom
 • Pewność, że instalacja zapewnia stale wysoką dostępność dzięki mniejszej liczbie incydentów
 • Krótszy czas reakcji w przypadku wystąpienia awarii – oszczędność czasu i kosztów
 • Wzrost bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy
 • Wysoki poziom identyfikacji pracowników z instalacją i systemami

Firma Kardex Mlog oferuje szkolenia dla

Tab Navigation

Operatorzy

Cel

Celem szkolenia jest przekazanie operatorom instalacji wiedzy, jak zarządzać codziennymi operacjami, usuwać drobne usterki i samodzielnie podejmować niezbędne działania. Gwarantuje najlepszą funkcjonalność i dostępność instalacji.

Przedmiot szkolenia

 • Wprowadzenie do obsługi i objaśnienie systemów sterowania
 • Wprowadzenie do funkcji systemu
 • Informacje na temat samodzielnego usuwania drobnych usterek
 • Informacje na temat identyfikacji i usuwania podstawowych błędów wraz ze wskazówkami

Kierownicy i przełożeni zespołów

Cel

Kierownicy i przełożeni zespołów w magazynach muszą poznać możliwości i działanie swojego systemu oraz właściwie zrozumieć jego zachowanie. Umożliwia to optymalne wykorzystanie i najwyższe wyniki działania instalacji.

Przedmiot szkolenia

 • Poznanie możliwości i działania systemu
 • Zdobycie wiedzy na temat korelacji i najważniejszych danych dotyczących systemu
 • Poznanie sposobów przeprowadzania analiz usterek i zapoznanie się z ustawieniami parametrów instalacji
 • Ogólne zrozumienie systemu intralogistyki

Utrzymanie

Cel

W kolejnych etapach przekazujemy personelowi odpowiedzialnemu za utrzymanie specjalistyczną wiedzę na temat zautomatyzowanego systemu. Tematy objęte kursem łączą się ze sobą i wzajemnie dopełniają. Dzięki temu eksploatacja instalacji jest nie tylko bezpieczna, ale także opłacalna.

Przedmiot szkolenia

 • Moduł 1: budowa systemu, funkcjonalność, analiza awarii
 • Moduł 2: funkcjonowanie poszczególnych elementów i urządzeń, diagnostyka usterek
 • Moduł 3: analiza funkcjonalna, wymiana podzespołów, zadania związane z utrzymaniem

Po ukończeniu szkoleń personel odpowiedzialny za utrzymanie potrafi

 • Ustalić faktyczny stan instalacji
 • Tworzyć plany utrzymania i przeprowadzać niezbędne prace konserwacyjne
 • Komunikować się w fachowy sposób z personelem infolinii firmy Kardex w razie awarii

Bezpieczeństwo

Cel

Kursy szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa koncentrują się na obowiązujących przepisach. Stanowi to gwarancję, że pracownicy będą przestrzegać zasad obsługi instalacji i bezpieczeństwa pracy.

Przedmiot szkolenia

 • Szkolenie poświęcone zabezpieczeniom w alejce
 • Szkolenie poświęcone układnicom magazynowym i systemom przenośnikowym
 • Szkolenie poświęcone zastosowaniu środków ochrony osobistej

Firma Kardex Remstar oferuje szkolenia dla

Tab Navigation

Operatorzy systemu

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do personelu odpowiedzialnego za podstawowe etapy pracy układnicy magazynowej.  Jest ono warunkiem wstępnym i podstawą szkolenia dla specjalistów. Wcześniejsze doświadczenie nie jest wymagane. 

Przedmiot szkolenia

 • Instrukcje związanez obsługą/wyjaśnienie zasad sterowania
 • Zapoznanie się z podstawowymi zasadami działania

Przegląd zalet

Po ukończeniu szkoleń personel odpowiedzialny za utrzymanie potrafi:

 • Wyjaśnić aspekty techniczne odnośnej technologii;
 • Ocenić ryzyko podczas pracy systemu i podjąć odpowiednie środki ochronne;
 • Wymienić i wyjaśnić poszczególne elementy układnicy/korzystać z ekranów wyświetlacza; 
 • Poruszać się po podstawowych ustawieniach panelu sterowania;
 • Interpretować komunikaty i ostrzeżenia oraz podejmować środki zaradcze.

Zalecana wcześniejsza wiedza: brak

Specjaliści

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników, którzy chcą lepiej zrozumieć zasady działania układnic magazynowych. Przygotowuje ono personel również do wykonywania prostych prac konserwacyjnych. Przedmiot szkolenia wymaga większego zaangażowania niż w przypadku innych programów szkoleniowych, w związku z czym jest ono skierowane wyłącznie do personelu odpowiedzialnego za utrzymanie i liderów zespołów.

Przedmiot szkolenia

 • Zaawansowana znajomość działania urządzeń
 • Wyjaśnienie schematów
 • Identyfikacja i usuwanie błędów wraz ze wskazówkami
 • Modyfikacja ustawień i zarządzanie użytkownikami

Przegląd zalet

Po ukończeniu szkoleń personel odpowiedzialny za utrzymanie potrafi:

 • Przeprowadzić prostą konserwację i rozpoznać wady mechaniczne/odczytać i zrozumieć schematy;
 • Zoptymalizować czasy dostępu w oparciu o najlepszą strategię; 
 • Modyfikować ustawienia zarządzania użytkownikami; 

Zalecana wcześniejsza wiedza: szkolenie dla operatorów systemów

Lokalizacja szkolenia

Doświadczony serwisant i przeszkolony instruktor prowadzą szkolenie w zakładzie klienta. W ten sposób uczestnicy zdobywają wiedzę w znajomym otoczeniu.

Swoje najwyższej klasy szkolenia pracowników klienta prowadzimy zarówno w siedzibie Kardex Remstar Academy w Bellheim, jak i w zakładzie produkcyjnym Kardex Mlog w Neuenstadt am Kocher. Oba obiekty znajdują się na terenie Niemiec.

W obu oferujemy wyjaśnienie codziennych zadań, zapewniając niezbędny do tego czas i spokój. Dużą wagę przywiązujemy do tego, aby klienci czuli się komfortowo i w maksymalnym stopniu skorzystali na szkoleniu. Dlatego też szkolenia prowadzimy w grupach prywatnych z maksymalnie ośmioma uczestnikami. 

Sale szkoleniowe ośrodka Akademii Kardex Remstar wyposażone są w zautomatyzowane układnice magazynowe do wykorzystania podczas kursów, w tym urządzenia: Kardex Megamat, Kardex Shuttle, Kardex Miniload-in-a-Box (dawniej Compact Buffer) oraz poziomy system karuzelowy.

Zasady higieny

Sale szkoleniowe spełniają wymogi w zakresie dystansu fizycznego i higieny.

Sesje szkoleniowe w sali i w terenie

Nasze doświadczenie – Twój sukces

W firmie Kardex przygotowujemy się rzetelnie, tak aby szkolenie było w pełni przydatne, a Twój personel nabył umiejętności do optymalnej obsługi Twoich systemów i instalacji. 

Szkolenia firmy Kardex opierają się na ujednoliconej koncepcji. Instruktorzy firmy Kardex otrzymują odpowiednie prezentacje i wskazówki szkoleniowe, a także materiały instruktażowe i szkoleniowe. Dzięki temu możemy zawsze zagwarantować najwyższą jakość szkoleń. 

Instruktorzy firmy Kardex posiadają certyfikaty instruktorów przemysłowych wydane przez stowarzyszenie Industrial Training Association (ITA) oraz regularnie uczestniczą w kursach dokształcających z zakresu dydaktyki i metodyki.

Zespół Life Cycle Service jest do Twojej dyspozycji!

ZAMÓW KONSULTACJĘ