Realizacja zamówień może stanowić 50–70% kosztów operacyjnych magazynu lub centrum dystrybucyjnego. Przekłada się ona bezpośrednio na satysfakcję klientów i personelu wewnętrznego.

Firma Kardex oferuje ekonomiczne i wydajne zautomatyzowane systemy magazynowania i pobierania oraz wydajne strategie kompletacji zapewniające bardziej efektywne i tańsze rozwiązania intralogistyczne, które pozwalają również zmniejszyć zapotrzebowanie na personel.

Zautomatyzowana realizacja zamówień

Jaka jest Twoja obecna strategia realizacji zamówień? Czy pasuje ona do Twoich przyszłych potrzeb? Czy stosujesz następujące strategie?

 • Dyskretna kompletacja zamówień
 • Kompletacja partiami
 • Kompletacja strefami
 • Kompletacja równoległa
 • Kompletacja jedno- lub wieloetapowa

Rozwiązania firmy Kardex mogą zostać łatwo połączone z niemal wszystkimi strategiami realizacji. To, co najlepsze dla Ciebie, jest najlepsze również dla nas! Dowiedz się więcej z naszego przewodnika poświęconego strategiom kompletacji.

Kompletacja zleceń z Vertical Lift Module do pojemników transportowanych na systemie przenośnikowym

Zalety rozwiązań do realizacji zleceń firmy Kardex

 • Maksymalizacja wykorzystania przestrzeni
 • Zapewnienie stałej dostępności i poprawa dokładności zapasów
 • Wysoka dokładność i przepustowość
 • Dostosowanie dostępności personelu do (zmiennego) wolumenu zamówień
 • Mniejsze pokonywane odległości i wyeliminowanie strat czasu na szukanie artykułów
 • Dotrzymanie kroku trendom wzrostu klientów — modułowe i skalowalne rozwiązania

 

Zautomatyzowane rozwiązania do kompletacji firmy Kardex

Firma Kardex oferuje różnego rodzaju rozwiązania i wspiera firmy poszukujące właściwego rozwiązania w połączeniu ze skuteczną strategią kompletacji pod kątem indywidualnych potrzeb.

Wymagania związane z magazynem Rozwiązanie firmy Kardex
Szybka kompletacja dużych ilości niewielkich artykułów Vertical Carousel Module (VCM) lub Vertical Lift Module (VLM)
Szybka kompletacja małych ilości niewielkich artykułów z indywidualną kontrolą dostępu do SKU Vertical Buffer Module (VBM)
Spalte 1 Kompletacja wolno rotujących części w ramach kompletacji skrzyń Spalte 1 VBM/VLM
Spalte 1 Wydajne rozwiązanie pod kątem budynków z niskimi sufitami Spalte 1 Horizontal Carousel Module (HCM)

Lub połącz kilka rozwiązań firmy Kardex, aby zaspokoić zróżnicowane potrzeby!

Inteligentne oprogramowanie do zarządzania magazynem (WMS) firmy Kardex zapewnia płynność działania Twoich procesów. Oferuje stały i dokładny podgląd zapasów oraz umożliwia wykorzystanie różnych procesów (np. FIFO czy pobierania partiami). Niezależnie od tego, czego szukasz, możesz liczyć na wsparcie firmy Kardex w podjęciu właściwej decyzji!

Strategie kompletacji

Aby jeszcze bardziej podnieść efektywność realizacji zamówień, firma Kardex opracowała następujące strategie kompletacji:

Kardex Color Pick System to proste i elastyczne rozwiązanie pozwalające firmom na proporcjonalne skalowanie zadań dla personelu i optymalizację przepływów pracy. Wykorzystanie technologii pick-to-light przyspiesza jednoczesne przetwarzanie partii. Wózki kompletujące przemieszczane są w obrębie stref roboczych, podczas gdy operatorzy po prostu wybierają właściwe towary pod kątem danego zamówienia/wózka w oparciu o kolory. Idealne rozwiązanie do zarządzania wahaniami (np. sezonowymi) popytu.

Zasada działania – najlepsze praktyki:

Rozwiązanie Kardex Frame Pick zapewnia usprawnienie kompletacji zamówień, minimalizację błędów kompletacji, skrócenie pokonywanych odległości nawet o 65% oraz optymalizację wykorzystania przestrzeni magazynowej. Ta prosta i wydajna strategia wykorzystuje stelaże i wskaźniki świetlne w połączeniu ze zautomatyzowanymi systemami magazynowania i pobierania (ASRS) oraz wózkami kompletującymi w celu znaczącego zwiększenia przepustowości.

Więcej informacji

Czy obawiasz się, że Twój obecny magazyn nie jest przygotowany na wyzwania przyszłości? Włączenie zautomatyzowanych rozwiązań kompletacji do istniejącego procesu kompletacji osiągać więcej mniejszym kosztem.
Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy spełnić Twoje specyficzne potrzeby.

Które rozwiązanie intralogistyczne jest dla Ciebie najodpowiedniejsze?

SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTĄ