Przenieś swoją logistykę na wyższy poziom – zmaksymalizuj wydajność i efektywność

Firmy mogą stać się liderami rynku dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie i maksymalizację potencjału swoich systemów intralogistycznych. Automatyzacja procesów realizacji zamówień przynosi znaczący wzrost wydajności i optymalizację poziomu usług. Zdobądź przewagę konkurencyjną w oparciu o logistykę magazynową, wdrażając automatyzację pobierania i odkładania.

Roboty pobierająco-odkładające z systemem Kardex Shuttle

Typowe wyzwania w obszarze realizacji zamówień

 • Nieefektywne operacje wykonywane ręczne (jednostkowe koszty logistyczne)
 • Niedobory siły roboczej w logistyce
 • Zmiany popytu i obciążeń w okresach szczytu
 • Jakość procesów
 • Bezpieczeństwo towarów o dużej wartości

Składniki

Kardex oferuje w pełni zintegrowane rozwiązania bazujące na współpracy z ekspertami w dziedzinie robotów pobierająco-odkładających, takimi jak Robomotive. Wszystkie kluczowe składniki tej nowoczesnej technologii są dostarczane przez firmę Kardex przez cały cykl życia rozwiązania, tj. od projektu i wdrożenia, po serwis.

Tab Navigation

Robot

Wybór robota magazynowego zależy od różnych czynników, takich jak udźwig, zasięg i rodzaj chwytaka.

Umiejscowienie robota można dostosować w zależności od przewidywanego zastosowania:

 •  Przymocowany do podłoża
 •  Mobilny, prowadzony po szynach na podłożu
 •  Mobilny, wiszący na konstrukcji bramowej/portalowej

Stacje AutoStore CarouselPort z robotami pobierająco-odkładającymi

 

Chwytak

Do wyboru jest kilka wariantów chwytaka, w tym urządzenia umożliwiające chwytanie kształtowe lub podciśnieniowe.

Roboty pobierająco-odkładające Kardex w pełni automatycznie wymieniają chwytaki lub korzystają z chwytaków wielofunkcyjnych. Zapewnia to maksymalną elastyczność oraz łatwe dostosowanie rozwiązania do zmian asortymentu. Umożliwia to także obsługę szerokiej gamy produktów.

Oprogramowanie wizyjne 3D

Korzystając z niezależnego od sprzętu oprogramowania wizyjnego 3D, roboty pobierająco-odkładające mogą odtwarzać precyzję i synchronizację ruchów na miarę koordynacji wzrokowo-ruchowej człowieka. Umożliwia to uzyskanie wielofunkcyjnego i wszechstronnego zrobotyzowanego rozwiązania.

Interakcja między oprogramowaniem wizyjnym 3D a kamerą 3D umożliwia „kompletowanie z pojemnika”. W ramach tego procesu robot pobiera określone przedmioty z pojemnika z niezorganizowaną zawartością artykułów o nieregularnych kształtach.

 •  Delikatne i precyzyjne odkładanie pobranych towarów
 •  Zoptymalizowane pod względem objętości napełnianie pojemników lub kartonów
 •  Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji nie ma konieczności korzystania z danych podstawowych ani przeprowadzania procesu uczenia

Integracja

Aby uzyskać pełną funkcjonalności, wydajność i dostępność, wszystkie komponenty muszą płynnie współpracować, tworząc rozwiązanie robotyczne. Niezbędna jest płynna integracja technologii z istniejącymi procesami realizacji zamówień i przepływu materiałów. Kardex zapewnia sukces na tym kluczowym etapie, jako jeden z czołowych dostawców rozwiązań intralogistycznych na świecie.

Typowe zastosowania robotów

Rozwiązania wykorzystujące roboty Kardex są w stanie w pełni automatycznie pobierać, przemieszczać i odkładać towary. Oprócz wymienionych poniżej funkcji logistycznych możliwe obszary zastosowania robotów pobierająco-odkładających obejmują także konsolidację zapasów, a nawet transport.

 • Załadunek i rozładunek towarów z palet (np. kartonów, pudełek, pojemników) to typowa czynność magazynowa, która w wielu obiektach nadal wykonywana jest ręcznie.
 • Wraz ze wzrostem różnorodności produktów oraz zapotrzebowania na bardziej rygorystyczne środki służące do zmniejszania emisji CO2 rosną wymagania w zakresie wolumenu transportowanych towarów. Powoduje to większe zróżnicowanie rozmiarów kartonów.
 • Konwencjonalne systemy załądunku i rozładunku palet nie są wystarczająco elastyczne, aby poradzić sobie z tą zmianą, ponieważ mogą obsługiwać tylko zdefiniowane rozmiary produktów i wzory układania. Rodzi to potrzebę wprowadzenia elastycznej robotyzacji.
 • Roboty pobierająco-odkładające Kardex oferują niezbędną elastyczność wysokowydajnych zautomatyzowanych rozwiązań do załądunku i rozładunku zróżnicowanych pojemników.
 • Roboty Kardex zapewniają również automatyzację krytycznych procesów uzupełniania zapasów.
 • Oprócz wprowadzania do systemu magazynowego pojedynczych artykułów z palet, kontenerów na kółkach, pojemników lub kartonów roboty pobierająco-odkładające mogą również przemieszczać całe kartony lub pojemniki, co przynosi wzrost wydajności i ergonomii.
 • W pełni zautomatyzowana wymiana chwytaków umożliwia obsługę szerokiej gamy artykułów i nośników.
 • Szybkie roboty pobierająco-odkładające Kardex umożliwiają również równoległe prowadzenie procesów kompletacji i uzupełniania zapasów.
 • Kompletacja zamówień staje się coraz bardziej wymagająca ze względu na rosnące zróżnicowanie jednostek SKU, zmieniające się struktury zamówień oraz utrzymujący się trend wzrostu znaczenia handlu elektronicznego. Przekłada się to na wzrost zapotrzebowania na nowe rozwiązania do realizacji zamówień.
 • Roboty kompletujące Kardex zapewniają precyzyjne i wydajne pobieranie oraz odkładanie przedmiotów w dowolnej kolejności.
 • Roboty do transportu materiałów są wykorzystywane do automatycznego kompletowania artykułów przez pobieranie ich z pojemników, albo do kompletowania połączonego z pakowaniem. Mogą również służyć do pobierania całych pojemników, takich jak skrzynie, pudełka czy kartony.
 • Czytaj więcej o wdrożonym w firmie Sonepar rozwiązaniu wykorzystującym roboty pobierająco-odkładające Kardex (po angielsku).

Przykładowe zastosowania

Kardex Shuttle z robotami pobierająco-odkładającymi

Kompletacja artykułów w systemie Kardex Shuttle

Rozwiązanie Kardex Shuttle z rodziny Vertical Lift Module (VLM) oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb wydajne i kompaktowe systemy magazynowania oraz kompletacji niewielkich części. Kardex wprowadza roboty pobierająco-odkładające w ramach optymalizacji wykorzystania zarówno nowych, jak i istniejących rozwiązań Kardex Shuttle. Mogą zostać one bez problemów zintegrowane z istniejącymi systemami.

W połączeniu z tradycyjnymi rozwiązaniami przenośnikowymi lub systemami autonomicznych robotów mobilnych (AMR) roboty pobierająco-odkładające pozwalają na oddzielanie, wykonywanie pomiarów, sortowanie, skanowanie i transportowanie artykułów o różnych kształtach i rozmiarach. Zautomatyzowane roboty, w oparciu o kilka systemów Kardex Shuttle, zapewniają elastyczność przemieszczania pojemników z zamówieniami lub w ramach uzupełniania zapasów. Zastosowanie konstrukcji bramowej do łączenia systemów Kardex Shuttle zapewnia zoptymalizowany i wydajny przepływ materiałów w całym systemie opartym na zrobotyzowanym rozwiązaniu. Elastyczność systemu Kardex Shuttle, w połączeniu ze sprawnością robotów pobierająco-odkładających, to gwarancja uzyskania zintegrowanego rozwiązania, które może trwale zoptymalizować logistykę produkcji oraz realizację zamówień w handlu detalicznym i elektronicznym.

System AutoStore z robotami pobierająco-odkładającymi

Kompletacja artykułów w systemie AutoStore

Roboty pobierająco-odkładające mogą zostać łatwo zintegrowane ze zautomatyzowanym systemem magazynowania i kompletacji AutoStore. Przynosi to nadspodziewanie wysoki wzrost wydajności. Kardex może zaoferować zarówno opracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania AutoStore wraz ze zrobotyzowaną kompletacją zamówień, jak i modernizację istniejącego systemu AutoStore w oparciu o roboty pobierająco-odkładające. Dzięki konstrukcji bramowej jeden robot może obsługiwać z dużą prędkością przez całą dobę jednocześnie kilka stacji AutoStore.

Dzięki wykorzystaniu robotów transportujących systemy AutoStore działają również poza zwykłymi godzinami pracy. Roboty pobierająco-odkładające Kardex można łączyć z różnymi procesami systemu AutoStore, w tym z kompletacją wielu zamówień jednocześnie, kompletacją do pojemników, kompletacją na taśmę, kompletacją na paletę, konsolidacją i uzupełnianiem zapasów. Rozwiązania te mogą zostać zintegrowane z różnymi systemami magazynowymi, systemami sortowania oraz liniami pakującymi. Komunikują się także z systemami zarządzania magazynem (WMS) i systemami nadzoru nad magazynem (WCS).

Zintegrowane rozwiązania wykorzystujące roboty

Korzyści w skrócie

 • Większa wydajność i jakość kompletacji.

 • Dostępność przez całą dobę.

 • Niższe koszty operacyjne.

 • Poprawa ergonomii przy stacjach roboczych.

 • Bezpieczne przechowywanie w magazynie.

 • Automatyczne rejestrowanie danych.

Większa wydajność i jakość kompletacji.

Dostępność przez całą dobę.

Niższe koszty operacyjne.

Poprawa ergonomii przy stacjach roboczych.

Bezpieczne przechowywanie w magazynie.

Automatyczne rejestrowanie danych.

Więcej informacji

Znajdźmy rozwiązanie, które spełni Twoje wymagania!

Zamów wycenę